Cévní chirurgové Nemocnice Na Homolce jako druzí na svÄ›tÄ› odstranili unikátním robotickým zákrokem tÅ™iačtyÅ™icetileté pacientce bolesti, které jí nedovolily normálnÄ› se najíst. Na vinÄ› byla chorobnÄ› zúžená část aorty vyživující horní zažívací trakt. Tepna byla utlačována okolními četnými lymfatickými a nervovými tkánÄ›mi. Toto pomÄ›rnÄ› vzácné onemocnÄ›ní se nazývá Dunbarův syndrom. Pokračování článku »

Pobyt na přímém slunci a vysoké teploty mohou způsobit úžeh či úpal. Ale nejen vysoké teploty ohrožují lidský organismus - nezdravé je také prudké střídání horka a chladu - v krajním případÄ› může způsobit i celkový kolaps. Horko nepříznivÄ› ovlivňuje zdravotní stav cukrovkářů i lidí s nemocným srdcem. Pokračování článku »

Radiologové Nemocnice Na Homolce mají novinku, které jim pÅ™i vyÅ¡etÅ™ení CT (počítačovou tomografií) umožňuje dosáhnout dosud nevídané snížení dávky záření o více než polovinu běžných hodnot. Je to díky novému přídavnému softwarovému systému SAPHIRE, jenž je součástí dosavadního CT přístroje. Nemocnice Na Homolce je tak jednou z prvních v ČR, v níž se tento systém využívá. Pokračování článku »

Základy bezpečné jízdy
Cestování pÅ™ináší Å™adu rizik či nepříjemností. K létu patří vyšší počet dopravních nehod, protože se lidé vydávají na dlouhé trasy, pÅ™i nichž stoupá riziko únavy, spojené s mikrospánkem. „ZvláštÄ› v teplém počasí bychom mÄ›li myslet na pravidelné zastávky a dodržování pitného režimu,“ říká MUDr. Jarmila VavÅ™inová, hygienička pražské Nemocnice Na Homolce. Pokračování článku »

Kam se bude v nejbližší dobÄ› ubírat lázeňství v ÄŒR? ZmÄ›ní se podmínky, za kterých se v budoucnu dostanou pacienti do lázní na léčebný pobyt? Mohou se výraznÄ›ji dotknout zmÄ›ny plánované ministerstvem zdravotnictví jednotlivých lázeňských zařízení? Tyto a další otázky si stále častÄ›ji kladou nejen zástupci českého lázeňství. Pokračování článku »

LáznÄ›NaÅ¡e republika oplývá neuvěřitelným množstvím přírodních zdrojů, které se již po staletí využívají k léčbÄ› a prevenci nemocí. Spojením lékaÅ™ské vÄ›dy se silou léčebných zdrojů u nás vznikla celá Å™ada unikátních lázní a léčebný pobyt v nich se stal nepostradatelnou součástí moderní medicíny. Pokračování článku »

ZubaÅ™Parodontóza, paradentóza – tyto i další názvy již jistÄ› slyÅ¡el každý. Jde o onemocnÄ›ní postihující tkánÄ› okolo zubu. SprávnÄ› se toto onemocnÄ›ní nazývá parodontitida (latinsky parodontitis), protože jde o zánÄ›tlivý proces. Pokračování článku »

StáříAteroskleróza je degenerativní onemocnÄ›ní cévní stÄ›ny. Jde o dlouhodobý proces, pÅ™i nÄ›mž dochází k tuhnutí cévní stÄ›ny a zužování jejího průsvitu. V cévách zasažených touto nemocí se tvo­ří takzvané ateroskle­rotické pláty, které pÅ™i­po­mínají nánosy nečistot ve starých vodovodních trubkách. Pokračování článku »