Rozsáhlý klinický výzkum ukazuje, že lekce Alexandrovy techniky pomáhají při chronické bolesti bederní páteře a přinášejí dlouhodobý užitek. Alexandrova technika je edukativní sebepoznávací metoda s dlohodobými účinky. Zmírňuje chronické a opakující se bolesti zad a působí především na nespecifickou bolest v bedení páteři. Zkušenosti ukazují, že pomocí Alexandrovy techniky se člověk může zbavit opakujících se bolestivých stavů. Individuální lekce Alexandrovy techniky nás učí rozpoznat “nezdravé” návyky způsobující bolest, rozumnět jim a zbavit se jich, protože zasahují do přirozeného fungování našeho posturálního a pohybového systému.

Cena za bolest zad
Bolest zad postihuje ve Velké Británii každým rokem 49 % dospělé populace a připraví státní rozpočet o 5 bilionů liber.

Podrobnosti z výzkumu ve zkratce
Ze 64 ordinací praktických lékařů bylo vybráno 579 pacientů s nespecifickou bolestí bederní páteře. Tito pacienti byli namátkou rozděleni do 4 skupin: a) kontrolni skupina v běžné péči praktického lékaře, b) 6 hodin klasické masáže, c) 6 lekcí Alexandrovy techniky a d) 24 lekcí Alexandrovy techniky. Polovina lidí z každé skupiny měla předepsané hodiny aerobiku od praktického lékaře.

Výsledky
Z testovaných přístupů měly největší efekt lekce Alexandrovy techniky. Po absolvování 24 lekcí Alexandrovy techniky se výrazně zlepšila schopnost testovaných vykonávat běžné aktivity a po uplynutí jednoho roku od začátku výzkumu klesl počet dní s bolestí z 21 dnů na 3 dny v měsíci. Výzkum prokázal, že série šesti lekcí Alexandrovy techniky v kombinaci s aerobním cvičením neměla zdaleka takový účinek (pouhých 70 %), jako samotné individuální lekce Alexandrovy techniky.

Lekce Alexandrovy techniky
Učitel Alexandrovy techniky používá jemné doteky rukou a doprovází je slovním vysvětlením. Pomáhá člověku uvědomit si “správnou” polohu hlavy a páteře, což vede k navození přirozeného posturálního napětí a koordinaci a přináší tak úlevu od bolesti. Cílem lekcí je osvojit si tuto dovednost, aby ji každý mohl samostatně aplikovat v každodenním životě. Pro požadovaný efekt se běžně doporučuje 25 lekcí po 30-40 minutách. Později jsou vhodné příležitostné opakovací lekce podle individuální potřeby. Pro lekce se doporučuje volné pohodlné oblečení.

Kvalifikovaní registrovaní učitelé
Všichni učitelé akreditovaní Asociací učitelů Alexandrovy techniky (STAT) musí absolvovat tříletý intenzivní kurz. Pro svou práci mají speciální pojištění a řídí se profesionálním kodexem. Kvalifikovaní učitelé jsou vedeni v evidenci Asociace a za svým jménem mohou používat zkratku MSTAT (UK), případně GLAT (Německo).