Anti-agingSvětová populace stárne. Lidé se dožívají vyššího věku než v dřívějších letech a dětí se rodí méně. Průměrná délka života se razantním způsobem prodlužuje. Zatímco v první třetině 20. století se průměrný věk pohyboval kolem 60 let, v současné době jsme již na 72 letech u mužů a 78 letech u žen. Prognóza dalšího vývoje předpovídá, že v roce 2020 bude průměrná délka života 85 let. Zdálo by se, že je to veskrze pozitivní informace. Ale jsme na tak dlouhý život dostatečně připraveni?

Nemoci stáří
Nejčastěji se zdravotní problémy způsobené opotřebením organizmu a špatným zdravotním stylem začínají projevovat mezi čtyřicátým a padesátým rokem věku. Pokud začnete kouřit ve dvaceti letech, máte velkou pravděpodobnost, že za dvě až tři desetiletí se u vás projeví vliv kouření vážným onemocněním. Po šedesátce se přidávají typické nemoci stáří - cukrovka, osteoporóza, kardiovaskulární choroby a další. Po sedmdesátce pak hrozí ztráta sluchu nebo špatná paměť. Taková onemocnění zásadně ovlivňují kvalitu života a vyžadují pomoc odborníka i okolí. Navíc se ve vyčerpaném organizmu krátkodobé nemoci často mění na chronické, přidávají se problémy psychiky apod. Prodloužení délky života je tedy dobrou zprávou hlavně v případě, jste-li od mládí pozorní ke svému tělu a řídíte se pravidly prevence. Zdravě se stravujete, máte dostatek pohybu, dodržujete pitný režim, chráníte se před škodlivými vlivy slunce a omezujete zlozvyky jako je konzumace kávy, alkoholu nebo cigaret.

Co je anti-aging
Anti-aging medicína se soustředí na prevenci a pomoc od problémů a dysfunkcí způsobených pokročilým věkem. Nejde ovšem o tzv. estetickou medicínu. Anti-aging se snaží hlavně o zlepšení stavu uvnitř organizmu. Stav vnitřních orgánů nemusí odpovídat našemu věku. Třicetiletý muž, který zneužívá léky či jiné drogy, může mít játra jako padesátník a podobně. Tzv. biologický věk je tedy stěžejní. Anti-aging přitom není obor pouze pro seniory. Se správnou péčí pod dohledem odborníka je dobré začít už kolem pětadvacátého roku věku a každé dva roky docházet na konzultace. Terapie anti-agingu je postavena na individuálním přístupu ke každému pacientovi. Snaží se zpomalit stárnutí na úrovni orgánů, tkání a celého organizmu. Lékař sestavuje dietu na míru, aby odpovídala nárokům pacientova těla.

U lékaře
Anti-aging pracuje se třemi základními teoriemi stárnutí. První je volně radikálová teorie - volné radikály se vytvářejí vlivem vnějším příčin, například UV zářením, a vlivem okolního prostředí. Další je teorie AGE, ta je založena na glykosylaci, tedy vazbě krevního cukru (glukózy) s bílkovinami, což má za následek stárnutí. Třetí je teorie neuroendokrinní vycházející z postupného ubývání estrogenu v průběhu života. Jeho dodávání může stav zlepšit. Pokud se rozhodnete vyhledat pomoc odborníka na anti-aging, čeká vás vyplnění podrobného dotazníku a absolvování základního vyšetření. Při něm lékař zjišťuje stav vaší imunity, genetické předpoklady, alergie a provádí krevní testy. Další vyšetření se pak soustředí na stanovení hladiny hormonů v těle, kontrolu vnitřních orgánů apod. Důležité je stanovení dynamiky stárnutí. V nabídce bývá i analýza vlasů, genetické vyšetření apod. Celkově může vyšetření trvat i několik dní. Jeho cena se v ČR pohybuje v řádech tisíců až desetitisíců korun.

(iso)

Vademecum zdraví Podzim 2009