LékyAntikoncepce je ochrana proti oplodnění při pohlavním styku. Účelem antikoncepčních metod je zabránit setkání vajíčka se spermií, která vnikla do pohlavního ústrojí ženy a může způsobit oplodnění. V dnešní době existuje celá řada antikoncepčních metod, které se v mnohém od sebe odlišují. Kromě názvu antikoncepce se používá i jiný termín, kontracepce.

Mužská a ženská antikoncepce
Metody antikoncepce rozdělujeme do dvou velkých skupin: na antikoncepci mužskou a antikoncepci ženskou. Mezi mužské antikoncepční metody patří přerušovaný pohlavní styk, prezervativ neboli kondom a sterilizace. Antikoncepční metody ženské zastupují jednak přirozené metody antikoncepce - tzv. plodné a neplodné dny, dále pak bariérové a chemické metody, nitroděložní tělísko, hormonální antikoncepce, hormonální antikoncepce po pohlavním styku a nakonec i sterilizace ženy.
Při výběru antikoncepční metody je třeba vzít v úvahu řadu aspektů, aby její použití bylo pro konkrétní ženu co nejvýhodnější.
Každá žena by se měla nejprve sama informovat o možnostech nabídky a pak by se měla poradit se svým lékařem. Ženský lékař posoudí její požadavek a každé ženě by měl zcela individuálně poskytnout odbornou radu a doporučení.

Jak vybírat antikoncepci
Při výběru antikoncepce je nutné posoudit celou řadu faktorů:

Spolehlivost metody
Spolehlivost účinnosti antikoncepční metody je dnes běžně hodnocena způsobem podle Pearlové (Pearl index neboli PI), což je číslo, které udává počet nechtěných těhotenství na „100 ženských roků.“ To znamená, kolik by otěhotnělo žen, kdyby jich sto používalo celý rok jednu konkrétní metodu. Ke spolehlivosti je třeba dodat, že je vždy nutné dodržovat všechny podmínky, které ta či ona metoda vyžaduje, v případě firemně dodávaných přípravků bývají podmínky obvykle přiloženy v letáčku, a to vždy v každém balení a v českém jazyce.

Bezpečnost
Antikoncepční metody jsou hodnoceny nejen podle spolehlivosti, ale i podle výskytu nežádoucích účinků na organizmus. V tomto případě vám vždy poskytne cenné informace váš lékař. Ženy bývají často vystrašené po přečtení příbalového letáčku. Není divu, neboť se dočítají všechny možné, dokonce i velmi kuriózní nežádoucí účinky. Farmaceutické firmy se tím právně jistí proti eventuálním stížnostem a soudním procesům.

Aplikační komfort:
Čím je použití jednodušší, tím je metoda pochopitelně u žen oblíbenější. Ale například ženě s velmi nízkým intelektem nemůže lékař předepsat hormonální tabletovou antikoncepci, protože není záruka, že by žena respektovala příslušná doporučení.

Vedlejší účinky
Některé vedlejší účinky mohou být dokonce pozitivní, pro zdraví ženy prospěšné, a proto bývají někdy lékařem předepisovány ze zdravotních důvodů.

Prožitek z pohlavního styku
K čemu by ženě sloužila antikoncepce, kdyby jí nebo jejímu partnerovi znepříjemňovala prožitek z pohlavního styku?

Psychické zábrany
Některé metody nelze použít pro psychické zábrany ženy nebo jejího partnera, někdy se tak stává například při používání kondomu. Jsou ženy, které sice na jedné straně striktně odmítají další dítě a jejich věk již slabě překročil i čtyřicítku, a přesto odmítají laparoskopickou sterilizaci, i když se její spolehlivost blíží 100 % a je bez vedlejších účinků na zdraví ženy.

Náboženské postoje
Je nutno přijmout i názor žen, které z důvodů svého náboženského přesvědčení odmítají jakoukoli antikoncepční metodu. Pak je třeba spoléhat se pouze na metody přirozeného plánování rodičovství.

Lékařské kontroly
Některé metody vyžadují častější lékařské kontroly. I z tohoto důvodu některé ženy někdy volí metodu, u které potřeba pravidelných preventivních prohlídek odpadá.

Plánování dalšího těhotenství
Jiná metoda je vhodná pro ženu, která je bezdětná a je rozhodnuta plánovat v dohledné době těhotenství, a jiná antikoncepce bude vhodnější pro ženu, která si dítě již nepřeje.

Věk
Antikoncepce u teenagerů vyžaduje obvykle jinou taktiku než u dospělých a psychicky zralých partnerů.

Četnost pohlavních styků
Pro ženy, které mají pohlavní styk ojediněle, lze bezpečně využít jednorázovou hormonální antikoncepci, na druhé straně u žen s častou pohlavní aktivitou je vhodné doporučit trvalou antikoncepci (hormonální, nitroděložní tělísko).

Promiskuita
U žen, které vedou promiskuitní způsob života, je lépe doporučit kombinaci antikoncepčních metod s používáním kondomu, který omezuje přenos pohlavních chorob.

Zdravotní stav ženy
Jsou choroby, které ženě předem nedovolují užívání některé antikoncepce. Hormonální antikoncepci nelze použít např. u žen s některou chorobou srdce, u žen s opakovanými záněty gynekologických orgánů je nevhodné zavádět nitroděložní tělísko.

Cena
Finanční náklady na hrazení metody mohou být pro některou ženu limitujícím faktorem.

MUDr. Antonín Pařízek, Kniha o těhotenství @ porodu

Vademecum zdraví Zima 2009