Bolesti kloubůZhlediska frekvence nemocných představuje artróza nejčastější kloubní onemocnění a vyskytuje se hlavně u jedinců starších věkových skupin. Častěji jsou postiženy ženy, zejména u artrózy kolenních kloubů a artrózy rukou převažují v poměru 2-5:1. Artróza je chronické degenerativní onemocnění, které může postihnout jakýkoli kloub, nejčastěji však velké nosné klouby dolních končetin, drobné klouby rukou a páteř. Diagnóza se stanovuje na základě vyšetření, které bývá doplněno rentgenovým vyšetřením.

Příčiny
Příčina vzniku artrózy není objasněna, známé jsou jen rizikové faktory, které zvyšují riziko vzniku artrózy. U jednotlivých kloubních lokalizací jsou tyto faktory různé.
Důležitou úlohu u artrózy kolenních kloubů hraje věk, nadváha, ženské pohlaví a přetěžování při některých sportech - fotbal, tenis, squash.
U artrózy kyčelních kloubů má nadváha menší roli, na vzniku se podílejí spíše mechanické a dědičné faktory. Z mechanických jsou to tedy následující příčiny: přetěžování při sportu, těžká fyzická práce a z dědičného potenciálu třeba vývojové poruchy kloubů (vrozená dysplazie kyčlí).
Genetické vlivy nejsilněji převládají právě u artrózy rukou. Rychlejší nástup artrózy nastává v kloubu, který je po úrazu.

Změny v chrupavce
Při artróze probíhají první změny v chrupavce. Mění se její struktura a postupně se ztrácí i její pružnost. Chrupavka se ztenčuje, její povrch přestává být hladký a může zcela zaniknout, takže při pohybu dochází k většímu tření a podráždění. Po degeneraci chrupavky zůstávají konce kostí v kloubu odhalené a na jejich okrajích se vytvářejí výrůstky. Ty se snaží kloub stabilizovat, ale současně ho tím dělají méně pohyblivým a deformují ho. I když se jedná o nezánětlivé onemocnění, mohou se přechodně objevit i příznaky zánětu z podráždění. V konečném důsledku se tento jev projeví otokem, proteplením kloubu a zvýšenou tvorbou kloubní tekutiny.

Příznaky artrózy
Příznaky onemocnění závisí na lokalizaci a stadiu postižení. Základními projevy jsou bolest a ztuhlost postiženého kloubu, později i omezená hybnost, nestabilita a deformita kloubu.
Kvůli tvorbě kostních výrůstků je kloubní struktura hrubší. Další projevy jsou specifické podle místa postižení.
U kolenních kloubů je typická námahová bolest (obvykle při chůzi po nerovném terénu, do schodů nebo ze schodů). Bolest má startovací charakter - to znamená, že ji nemocný pociťuje při prvních krocích hned ráno nebo po delším sezení. Po rozchození bolest ustane, ale po větší námaze se znovu objeví (může se objevit i otok). U kyčelních kloubů je bolest lokalizovaná v třísle a může vystřelovat až do křížové kosti nebo do zevní části stehna. Charakteristické je kulhání podmíněné bolestí. Pacienti vnímají po ránu a po delším odpočinku ztuhlost kyčle. V pokročilejších stadiích pacient trpí i bolestí klidovou a noční.
Artróza rukou má poněkud odlišný průběh. Obvykle se střídají období aktivity nemoci s obdobím klidu. Postižené klouby jsou bolestivé, zduřelé, mohou být i mírně zarudlé a může být přítomná i krátká ranní ztuhlost. Typické je postupně se vyvíjející zhrubění a deformity kloubů. Zvláštní formou artrózy rukou je tzv. erozivní osteoartróza, která se vyznačuje rychlejším vývojem nemoci, dramatičtějším průběhem napodobujícím až zánětlivé onemocnění typu revmatoidní artritidy a větším sklonem k rozvoji deformit.

Léčba a životospráva
Na závěr se ještě stručně zmíníme o terapii. V první řadě je důležitá úprava životosprávy a pohybového režimu, jež má vyloučit nebo alespoň omezit rizikové faktory, kterými jsou obezita, nepřiměřená zátěž a ochabnutí svalstva. Vhodná je rehabilitace a při postižení nosných kloubů nácvik chůze s opěrnými pomůckami. Z léků se podávají analgetika - léky proti bolesti - v tabletové i lokální formě, které ale mají jen krátkodobý efekt.
Takzvané chondroprotektiva působí dlouhodobě, jejich cílem je zpomalit postup nemoci a podávají se ve formě tablet i jako injekce aplikované přímo do kloubu. Posledním řešením v pokročilejších stadiích je operační, a to artroskopické ošetření kloubu nebo jeho náhrada endoprotézou čili umělým kloubem.

zdroj: www.ordinace.cz

Vademecum zdraví Léto 2009