Česká televize uvede v červnu dvoudílný film Dar života z dokumentárního cyklu Na pomoc životu. V době, kdy stále přibývá neplodných párů toužících po dítěti, zhlédneme osudy čtyř párů, které se neplodnost rozhodly léčit s pomocí asistované reprodukce. V dokumentu, jenž otevírá mnohé citlivé otázky, se se svými zkušenostmi svěří jak obyčejní lidé, tak i známé osobnosti.
První díl dokumentu z cyklu Na pomoc životu s názvem Dar života I. bude k vidění na druhém programu České televize již 2. června v 17:05 hodin, druhý díl pak o týden později.
Poutavé a zároveň velice citlivě zpracované dokumenty umožní divákovi blíže porozumět a seznámit se s metodou asistované reprodukce, která je v současné době nejefektivnější metodou léčby neplodnosti. Film poskytne velký prostor novým informacím i praktickým radám pro všechny, kteří zvažují návštěvu centra asistované reprodukce. Protagonisté dokumentu otevřeně hovoří o tématech, která si většina z nás pečlivě střeží ve svém soukromí.
Právě prostřednictvím výpovědí jednotlivých párů, které podstoupily léčbu v centru AR, se podrobně seznámíme s celým procesem asistované reprodukce. Dozvíme se mj. i to, že pokud již potomka máme, ještě v žádném případě neznamená, že se jednou s neplodností nebudeme muset potýkat i my. A pro ty, kteří jsou v situaci, kdy o umělém oplodnění uvažují, nebudou chybět ani praktické informace o tom, jak je tato metoda hrazena.
K tématu se také vyjádří řada uznávaných odborníků v oboru asistované reprodukce. Dokument bude po odvysílání volně k dispozici také na internetových stránkách www.stopneplodnosti.cz, kde naleznete také spoustu dalších zajímavých informací o asistované reprodukci.

Projekt DDAR pomáhá najít řešení problémů s početím
Průměrný počet všech narozených dětí připadajících na jednu matku za její život je v České republice pouze 1,3 (průměrný koeficient v zemích EU je 1,5), přitom koeficient fertility musí být alespoň 2,1, aby nedocházelo k „vymírání“ populace. Jedním z důvodů je i to, že české ženy odkládají mateřství na pozdější věk. V současné době je průměrný věk české matky 29 let, což do budoucna zvyšuje pravděpodobnost problémů s početím.
Asistovaná reprodukce se s ohledem na tento trend jeví jako efektivní řešení vzniklé situace, proto je nesmírně důležité zvýšit informovanost české veřejnosti o umělém oplodnění a zabránit šíření mýtů, které toto téma mnohdy obestírají. To je také jedním z cílů projektu „DDAR - Dítě díky asistované reprodukci“, který chce pomoci lidem nalézt řešení problémů s početím dítěte. V rámci projektu DDAR probíhá průzkum, který průběžně mapuje postoj české veřejnosti k asistované reprodukci a znalost této problematiky. 1. června 2009 (na Den dětí) byly na adrese www.stopneplodnosti.cz zprovozněny nové webové stránky, které nabízejí nejen základní informace o asistované reprodukci, ale také kontakty na centra asistované reprodukce a on-line poradnu. Odborným garantem stránek jsou lékaři specializovaní na problematiku asistované reprodukce, na dotazy v poradenské rubrice odpovídají zástupci jednotlivých center asistované reprodukce.

Jana Rýdlová
Tisková zpráva DDAR