Schopnost počít, donosit a porodit dítě je ženě dána od přírody. Ne každá žena ale dítě skutečně mít může. Existují různé překážky, pro které k oplodnění nedojde, ale také různé metody, jak ženě k dítěti dopomoci. Jednou z nich je asistovaná reprodukce.
Asistovaná reprodukce může vyřešit problémy neplodného páru s početím dítěte. Rozumí se jí takové postupy a metody, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými buňkami a embryi, včetně jejich uchovávání, a to za účelem léčby neplodnosti ženy nebo muže. Těmito postupy a metodami jsou:

 • odběr zárodečných buněk,
 • umělé oplodnění ženy, a to: oplození vajíčka spermií mimo tělo ženy, přenos embrya do pohlavních orgánů ženy nebo zavedení zárodečných buněk do pohlavních orgánů ženy.
 • Kdo může umělé oplodnění podstoupit a za jakých podmínek, určuje Zákon 227/2006 Sb. O výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
  V České republice lze umělé oplodnění provést při splnění těchto podmínek:

 • Žena je v plodném věku a asistované reprodukci nebrání její zdravotní stav. Ten posoudí lékař, který tuto asistovanou reprodukci provádí.
 • Na základně písemné žádosti ženy a muže (partnerského nebo manželského páru), kteří tuto léčbu chtějí společně podstoupit, jestliže je ze zdravotních důvodů málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným způsobem, nebo jestliže existuje prokazatelné riziko přenosu geneticky podmíněných vad. Písemná žádost musí obsahovat i souhlas muže s oplozením ženy a tento souhlas je vyžadován před každým dalším zákrokem asistované reprodukce. Žádost nesmí být starší 24 měsíců.
 • Cena výkonu
  Zdravotní pojišťovny hradí v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., O veřejném zdravotním pojištění, tři pokusy o umělé oplodnění ženám ve věku 18-39 let při oboustranné neprůchodnosti vejcovodů, od 22-39 let pak v ostatních případech. Je-li žena starší nebo pokud ani jeden ze tří pokusů neskončil těhotenstvím, mohou být zahájeny další pokusy. Ty si ale již hradí žena, resp. pár sám. Náklady na další cyklus pokusů o umělé oplodnění mohou dosáhnout až osmdesáti tisíc korun.

  www.uLekare.cz

  Vademecum zdraví Podzim 2009