BabyboxV únoru letošního roku zachránil jeden ze dvou babyboxů, které u nás zatím existují, život prvnímu odloženému dítěti. Stalo se tak v pražském Gyn­Centru v Hloubětínském zámečku, kde do schránky vložila matka zdravou měsíční holčičku Soničku. Hned za týden přibyly dvě další děti – holčička a kluk.
S nápadem zbudovat schránky, do nichž budou moci matky anonymně odložit dítě, o něž se z nejrůznějších důvodů nedokážou postarat, přišli předloni pražský advokát Roman Hanus a chovatel koní Ludvík Hess. Měli jediné přání – aby již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko novorozence. Za tímto účelem také zřídili nadační fond pro odložené děti Statim a hledali, kde by bylo možné první takovou schránku vybudovat. MUDr. Petr Pícha„Logicky je napadlo, že místo pro uložení Babyboxu je u Apolináře, protože tam vždycky byla porodnice a každý Pražák ví, kde to je. Ministerstvo to ale nepovolilo a vypadalo to, že projekt nebude moci být vůbec realizován. A tak se obrátili na nás,“ tvrdí primář pražského GynCentra Petr Pícha, který byl této myšlence od počátku nakloněn. Argumenty, které v té době vzneslo ministerstvo zdravotnictví, ho totiž nijak nepřesvědčily. „Ministerstvo argumentovalo tím, že místo toho, aby se matky o své děti staraly, tak je budou odkládat do babyboxu. To nám přišlo absurdní a skutečně čas ukázal, že obavy z toho, že tam bude obden odložené dítě, se prostě nenaplnily,“ říká Petr Pícha. Hloubětínské GynCentrum proto vyšlo projektu vstříc a pro babybox našlo optimální místo před vstupem do svého areálu. „Není to daleko pro personál, aby tam doběhl, ale je to dostatečně daleko pro to, aby mohl člověk, který tam dítě odloží, odejít a zůstat v anonymitě,“ dodává primář Pícha, podle něhož uběhlo od chvíle, kdy se na něj nadační fond Statim s myšlenkou vybudování babyboxu obrátil, do okamžiku jeho otevření půl roku. „Schránku jsme otevřeli 1. června 2005, na Den dětí,“ vzpomíná primář, dle něhož činily náklady na vybudování babyboxu 400 tisíc korun, přičemž peníze šly z fondu nadace Statim. „My dítě jen převezmeme a vyzvedneme a dále ho předáme klinice u Apolináře,“ tvrdí P. Pícha.
Další osud dítěte je pak v rukou soudu, který ustanoví opatrovníka. Ten pak dá souhlas s osvojením a materiály dítěte jsou pak předány Sboru pro náhradní rodinnou výchovu při pražském magistrátu, který vybere pro dítě rodiče.
V České republice jsou zatím dva babyboxy. Vedle schránky GynCentra v pražském Hloubětíně existuje od 3. listopadu 2005 Babybox také v Brně, v Nemocnici Milosrdných bratří. Do budoucna by chtělo občanské sdružení Statim vybudovat takových schránek po České republice dvacet. jp

Vademecum zdraví Jaro 2006