Bolesti hlavy u dětíKdyž se mluví o bolestech hlavy, myslí se většinou na dospělé, bolesti hlavy nejrůznějšího charakteru a původu jsou však poměrně časté i u dětí, rozhodně častější, než si většina dospělých myslí. Proto také rodiče často stížnostem svých dětí na bolesti hlavy nevěnují pozornost. To je však chyba, která může mít pro dítě vážné následky.

Migréna u dětí
Typické migrény, podobné těm, kterými trpí i někteří rodiče, se vyskytují již u dětí předškolního věku a ztrpčují život dětem i ve všech ostatních věkových kategoriích. Vyskytují se u dívek i u chlapců. Diagnózu migrény lze vyslovit teprve po vyloučení ostatních možných příčin bolestí hlavy v širokém spektru možností od zánětlivých onemocnění mozkových obalů nebo vedlejších nosních dutin, přes poruchy zraku, stavy po úrazech hlavy a páteře, poruchy tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku, až třeba po nitrolební krvácení z cévní malformace nebo mozkový nádor. S ohledem na uvedené riziko přehlédnutí závažné choroby lze jen znovu zdůraznit, že bolest hlavy, shodně se situací u dospělých, je třeba v prvé řadě považovat za příznak nemoci, nikoliv za nemoc samotnou. Pokud lékař po zevrubném vyšetření nemocného dítěte dospěje k diagnóze migrenózní bolesti hlavy, existuje dnes již celá řada účinných způsobů léčby jak pro akutní fázi, tak i pro prevenci vzniku migrenózních záchvatů. Vedení této léčby patří do kompetence odborného lékaře. Rozhodně je třeba varovat před samoléčitelstvím (rozuměj léčením rodiči), které je v dospělé populaci tak časté. Spíše než běžná analgetika je vhodné užití specifických léků v dávkování přizpůsobeném dětskému organismu.

Bolesti od krční páteře
Vůbec nejčastější příčinou bolestí hlavy u dětí jsou však bolesti hlavy tenzního charakteru, jejichž původ je povětšinou páteřní (od krční páteře). Vídáme je až u 80 % dětí. V některých případech se tenzní bolesti hlavy projeví podobně jako migréna, jindy však děti o bolestech hlavy vůbec nemluví. Jsou ale neklidné, někdy hyperaktivní, nesoustředěné, mrzuté, protivné, nedůtklivé, jindy naopak nápadně zvadlé. Někdy mají nucení na zvracení nebo i zvrací. Typickým příznakem takové bolesti hlavy je zvýšená citlivost až bolestivá reakce těchto dětí na stisknutí svalů v oblasti krku a ramen - často teprve tehdy dítě připustí bolest. Zvláště chronické problémy tohoto druhu mohou být někdy, nejen laiky, ale i některými lékaři, mylně hodnoceny jako lehká mozková dysfunkce, resp. tzv. ADHD (porucha s nedostatkem pozornosti a hyperaktivitou) či jako poruchy chování. Při chronickém průběhu bývají součástí celého problému i poruchy spánku. Příčinou těchto bolestí hlavy u dětí je vadné postavení krční páteře a hlavy. To může vzniknout akutně (po drobném úrazu, po prochladnutí či během infekčního onemocnění) a může být jen krátkodobé, velmi často se však jedná o poruchu chronickou, jejíž prvotní příčina zůstává často neodhalena. Bývá to například pád dítěte z výšky nebo náraz na hlavu a to v době více či méně vzdálené (někdy i před několika roky). Mnohdy je na počátku úraz hlavy, který byl zdánlivě zcela banální a velmi brzy upadl v zapomnění. Jinou častou a přitom podceňovanou příčinou je celkově vadné držení těla, které začíná plochýma nohama, přes vadné postavení pánve, hrudníku a ramen, až po vadné držení krku a hlavy.

Léčba bolestí od krční páteře
Varování lékařů před manipulací s krční páteří u dospělých platí dvojnásobně pro dětskou populaci. Na místě je velmi šetrný přístup vedoucí k uvolnění svalových kontraktur v oblasti šíje a ramen, umožňující následnou samovolnou nápravu postavení krční páteře a jejího spojení s lebkou. Má-li být tato léčba účinná a současně bezpečná, patří do rukou odborníka. Je-li příčinou potíží vadné držení těla, je třeba nejprve uvolnit blokovanou krční páteř a hned návazně začít systematicky pracovat na nápravě celkového držení těla od plosek nohou až po hlavu. Tato léčba, zejména rehabilitační, musí být „šita na míru“ každého dítěte se zohledněním jeho individuálních specifik, včetně věku či tělesných dispozic. V léčbě těchto bolestí hlavy u dětí jen zcela výjimečně užíváme léky, rehabilitační postupy jsou zpravidla dostatečné.

MUDr. Boris Živný

Vademecum zdraví Zima 2005