Hovoříme-li o bolestech v oblasti hlavy a krku, většina populace ji vnímá podstatně silněji, než v jiných částech těla, a i proto ORL obor soutěží v „oblibě“ u pacientů se stomatology. Vzhledem ke koncentraci anatomických struktur v oblasti hlavy a krku jsou příčiny bolesti velmi rozmanité.

Bolesti ucha
U dospělých vzniká bolest ucha nejčastěji při zánětu zevního zvukovodu, případně až boltce. Velmi intenzivní bolest se objevuje dle známých zákonitostí obvykle na dovolené, což bývá v souvislosti s koupáním se v různých, ne vždy zcela čistých, vodách. Tato voda zůstane v „jeskyňce“ zvukovodu, nezřídka podpořená i usazeným ušním mazem, čímž vzniká ideální prostředí k množení bakterií obsažených ve vodě. I proto je doporučována preventivní návštěva ORL lékaře zvláště u pacientů náchylných k usazování ušního mazu.
Častým zdrojem obtíží je zánět středního ucha, hlavně v dětském věku. Vzhledem k podobnosti tkání i původu onemocnění, který je nejčastěji virový, lze tento zánět zjednodušeně, avšak velmi výstižně, přirovnat k „rýmě v uchu“. Tvořící se sekret však nemůže z ucha ven, proto vyklenuje a napíná bubínek, což způsobuje značné bolesti. Názor na léčbu tohoto zánětu se během let a hlavně v důsledku forenzních komplikací (tj. žalobou řešených stížností na lékaře) mění. V mnoha zemích se bohužel již od paracentesy bubínku (provedení drobného otvůrku za účelem vypuštění zánětlivé tekutiny ze středouší) prakticky upustilo, i když tento způsob léčby je základní, jednoduchý, efektivní i efektní a při správném znecitlivění bubínku nemusí být ani zvlášť nepříjemný. Po odeznění výtoku sekretu ze středouší se pak bubínek zcela spontánně zhojí. Konzervativní přístup, tedy pouze za pomoci léků, může mít také řadu komplikací, ale tyto nevznikají na základě invazivního přístupu, tudíž jsou velmi špatně žalovatelné. Navíc zde není téměř okamžitá úleva od bolesti jako při vypuštění sekretu ze středouší při paracentéze.
Pro bolest hlavy v oblasti ORL existuje také jedna velmi záludná příčina, na kterou se málokdy myslí, a tudíž se na ni nepřijde. Bolestí do oblasti ucha a středouší se propaguje onemocnění čelistního kloubu, který těsně naléhá na přední stěnu zevního zvukovodu ucha. Jde o velmi jemný kloub složité struktury, ve kterém mohou vzniknout změny stejné jako v kterémkoli jiném kloubu v těle, a to na podkladě jak degenerativním, tak traumatickém, dále pak v důsledku přetěžování, například při žvýkání, při špatné zubní protéze či bolesti zubů na jedné straně, takže pacient pak rozmělňuje potravu na straně druhé, klouby nesymetricky zatěžuje, což je velmi často zdrojem obtíží. Do ucha se mohou propagovat i další bolesti, nejčastěji z oblasti nitra krku, což je pravidlem například při onemocnění krčních mandlí nebo bezprostředně po jejich operačním odstranění.

Bolesti v krku
Nejčastěji bývá laiky označována bolest v krku jako angína. Skutečně nejčastější příčinou bolestí v krku je však faryngitida, tedy zánět sliznic hltanu, kterou je nutno odlišit právě od angíny neboli zánětu krčních mandlí. Při opakovaných zánětech krčních mandlí je indikováno jejich odstranění, avšak pokud se odstraní u pacientů s opakovanými faryngitidami, pacientovi to nejenže nepomůže, ale obtíže se obvykle ještě zhorší. Obzvláště bolestivou komplikací zánětu mandlí je stav, kdy zánět přechází z krční mandle do okolní tkáně. Tento znemožňuje pacientovi mimo bolesti i jakékoli polykání a svými komplikacemi, otokem v oblasti dýchacích cest nebo možností sestoupení zánětu až do hrudníku, ohrožuje pacienta i na životě.

Bolesti nosu
Pomineme-li časté úrazy nosu, který je díky svému umístění „nárazníkem“ obličeje často vystaven náhodným i nenáhodným útokům, a pomineme-li zánětlivé procesy, které jsou podobné jako na zevním uchu, bývá příčina bolestí v této oblasti hlavně v souvislosti s vedlejšími dutinami nosními. To jsou menší či větší vzdušné prostůrky v hlavě kolem nosních průchodů, s kterými souvisejí úzkými kanálky. Při rýmě je postižena sliznice nosních průchodů, tato otéká a tvoří sekret. Někdy je však zasažena sliznice i vedlejších dutin nosních nebo jejich ústí a vznikají velmi nepříjemné stavy, projevující se bolestmi i nepříjemnými tlakovými vjemy, kdy nelze subjektivně odlišit bolesti z podtlaku (postižení pouze výše zmíněných kanálků) od zánětu již přímo vedlejších dutin nosních.

Bolesti dalšího původu
Při jakémkoli zánětu či jiném onemocnění na hlavě a krku se organismus brání a mohou se zvětšovat příslušné lymfatické uzliny, které si pacient může dobře vyhmatat právě na krku jako menší oválné útvary, často též bolestivé.
Nelze opomenout bolesti v oblasti hlavy a krku, které mohou vznikat při různých úrazech, při onemocnění zubů či z příčin onemocnění centrální nebo periferní nervové soustavy.
Dále jsou bolestivými stavy doprovázeny také maligní procesy, bohužel většinou až v pozdním, neléčitelném stadiu onemocnění. Proto je třeba na ně v ORL oblasti vždy myslet i při drobných symptomech.
Jako ORL specialista si pro bolestivé stavy dovolím udělit na závěr jednu radu - léčba
patří vždy do rukou odborníka.

MUDr. Jan Paska

Vademecum zdraví Zima 2005