RehabilitaceBolesti hlavy trápí lidstvo od nepaměti a není snad častější bolesti, než je tato. Ačkoliv jsou bolesti hlavy časté, není vždy snadné ihned určit jejich pravou příčinu. Nejednou za vznikem obtíží stojí i několik faktorů současně. Je úkolem lékaře určit jaké onemocnění, porucha funkce či tvarová odlišnost obtíže podmiňuje.

Bolesti hlavy vycházející z krční páteře
V ordinaci rehabilitačního lékaře se nejčastěji léčí bolesti hlavy, jejichž původem je porušená funkce pohybového systému, tedy kloubní dysfunkce, změny v měkkých tkáních, poruchy držení těla, pohybových stereotypů apod. Ale snad nejčastější formou bolestí hlavy jsou bolesti bezprostředně pramenící z oblasti krční páteře. Dojde-li ke kloubní dysfunkci či blokádě v pohybovém segmentu krční páteře, objeví se i reakce svalového systému. Mohou se vytvořit tzv. „spoušťové body“, které spoluvytvářejí množství obtíží. Intenzita bolestí v průběhu doby kolísá, závisí na poloze hlavy, zatížení horních končetin apod. Bolesti bývají často horší v noci, eventuálně po ránu. Obvykle je vnímáme v oblasti šíje, cítíme jejich vyzařování do spánků, za oči, ale i k rameni, v některých případech dále až do horní končetiny. Jindy může být přítomna jen bolest hlavy bez bolesti krční páteře. Bolestem může předcházet delší setrvání v poloze na břiše nebo nepřirozená poloha hlavy a krční páteře při učení, práci nebo během spánku.
Dalším možným řetězcem souvislostí vedoucím k bolestem hlavy je spojení poruch kloubu čelistního, kloubů mezi hlavou a 1. krčním obratlem a „spoušťovými body“ ve žvýkacích svalech. S ohledem na blokády v hlavových kloubech se mohou objevit i závratě. Spouštěcím mechanismem uvedeného řetězce může být vytržení zubů, špatně zhotovená zubní protéza a podobně.
Bolesti v záhlaví, ve spáncích a očích mají sice často příčinu v blokádách krční páteře, zejména prvních dvou krčních obratlů, ale příčinou může být i opakující se zánět mandlí nebo středního ucha.

Jak se léčí bolest hlavy?
Po rozpoznání příčiny bývá léčba zaměřena na bezprostřední zdroje obtíží, které jsou v popředí. Mimo možné užití farmakoterapie začínáme s uvolňováním svalových spasmů, ošetřujeme spoušťové body, mobilizujeme či manipulujeme blokády. Podle zřetězení poruch postupujeme i ke vzdáleným příčinám. Nejednou je velmi vděčné užití masáží, aplikace polarizovaného světla či dalších prostředků fyzikální terapie. Cvičení zařazujeme až po zmírnění akutních obtíží. V rámci fyzioterapeutické péče vedeme pacienta k úpravě svalové nerovnováhy, zlepšení držení těla a pohybových stereotypů. Součástí konzultací bývá doporučení i ke vhodným sportům.

MUDr. Ivan Hadrab

Vademecum zdraví Zima 2005