RehabilitaceJedním z nejčastějších civilizačních onemocnění, které vede k pracovní neschopnosti, jsou bolesti zad. V populaci dvacetiletých má 50 % jedinců alespoň jednu zkušenost s bolestmi zad.

Krátkodobé bolesti zad
Nejobvyklejší a nejčastější příčinou akutních (ústup do 2-3 týdnů) bolestí zad je nezdravý životní styl. Většina pacientů uvádí sedavý způsob života, dlouhodobé přetěžování páteře statické i dynamické, (nárazový a náročný víkendový sport). Častým údajem je dlouhodobá denní práce s počítačem (v neadekvátním ergonomickém prostředí) a mnohahodinové řízení auta. Důsledkem výše uvedených aspektů je rozvoj svalové nerovnováhy, nesprávné držení těla, fixace chybných pohybových stereotypů, a tím urychlení rozvoje degenerativních změn páteře. Tyto změny mohou mít paradoxně charakter adaptační. Bolesti, které pociťujeme, mohou mít tedy původ čistě ve zvýšeném svalovém napětí. Bolest je obvykle lokalizována v bederní oblasti, nebývá zde propagace do dolních končetin, v klidu je obvykle bolest minimální. Většinou nezjistíme provokační moment, časté je předchozí prochlazení či statické a dynamické přetížení. Podle intenzity obtíží doporučujeme vyhledat lékaře k zvážení způsobu léčby. Vhodný je individuální přístup: klid, nebo naopak nevynechávat běžné denní aktivity. Suché teplo mívá dobrý efekt, lokální léčba podle stavu. Další postup a případnou rehabilitaci by měl doporučit lékař.
Vzhledem k stoupající incidenci těchto obtíží, způsobu života a často omezené fyzické aktivitě u dětí je třeba zdůraznit význam pravidelného pohybu i léčebné tělesné výchovy u zjištěných poruch statiky páteře.

Dlouhotrvající bolesti zad
Vlastní páteřní sloupec je tvořen kostěnými strukturami (obratle), meziobratlovými ploténkami a je zpevněn vazy a svaly kolem páteře. Uvnitř páteřního kanálu je mícha se svými obaly. Bolesti zad způsobené onemocněními páteřního sloupce lze rozdělit do několika skupin.

Bolesti neurologického původu
Obecně lze říci, že se jedná o útlak nervových struktur (mícha, nervové kořeny). Nejčastěji je způsoben výhřezem meziobratlové ploténky. Poměrně časté jsou degenerativní změny, které vedou ke zúžení páteřního kanálu a mohou působit na nervové struktury. Další možností, typickou spíše pro vyšší střední věk, je nestabilita obratlů. Obvykle bývají bolesti v bederní oblasti, často s vyzařováním do dolních končetin (častěji jen jednostranně), mohou se dostavit pocity zhoršené citlivosti, mravenčení, poruchy hybnosti. Není výjimkou zhoršení bolestí při použití břišního lisu. Pokud jde o takovýto charakter obtíží, je třeba vyhledat lékaře a konzultovat specialistu (neurologa). V případě obtíží s močením pak urgentně.

Zánětlivá (revmatická) křížová bolest
Může se vyskytovat u pacientů všech věkových skupin, spíše však postihuje mladší jedince. Mívá plíživý, pozvolný začátek, klidem se zhoršuje a po pocitu ranní ztuhlosti se po rozhýbání dostavuje úleva. Doba trvání obtíží je delší než tři měsíce. Omezení hybnosti páteře v počátečních fázích onemocnění nemusí být významné, většinou se projevuje a zhoršuje s rozvojem onemocnění. Při podezření na tento typ onemocnění je třeba konzultace revmatologa.

Osteoporotické fraktury
Osteoporóza je systémové onemocnění kostí, které se projevuje snížením obsahu kostní hmoty a narušením mikroarchitektury kosti. Důsledkem jsou pak časté zlomeniny, v našem případě obratlů, mnohdy vznikající i bez zjevného vyvolávajícího úrazového mechanizmu (nízkozátěžové fraktury). Osteoporóza může provázet jiná interní onemocnění, může být komplikací při léčbě některými skupinami léků. Nejčastěji postihuje ženy v postklimakterickém období. Bolesti zad mohou být trvalé, omezující v pohybu, bez jasného okamžiku vzniku, nebo může jít o bolest vzniklou náhle i při nepatrné zátěži (např. při vystupování z tramvaje) u disponovaného jedince. Vyšetření a léčba u specialisty jsou nezbytné.

Bolesti zad způsobené nádory
Nádorová onemocnění představují jen nepatrné procento (cca 1 %) příčin bolestí páteře. Vzhledem k jejich závažnosti je třeba o této možnosti uvažovat u chronických a intenzivních bolestí páteře. Pokud je v anamnéze nádorové onemocnění, doporučujeme vždy návštěvu lékaře v co nejkratším termínu.

U člověka se tvarově i počtem liší obratle krční (7), hrudní (12), bederní (5), křížové (5) a kostrční (4-5). Nápadně se liší první (atlas) Bolesti zad při infekčním onemocnění
Při celkovém infekčním onemocnění může dojít k přechodu infekce i na páteř. Postižen zánětem může být obratel, ploténka nebo může být přítomno ohraničené ložisko zánětu (tzv. absces) v páteřním kanále. Tyto komplikace nastávají u rizikových skupin či po zákrocích v oblasti páteře. Bolesti zad jsou spojeny se známkami celkové infekce, je zde bolestivost v postižené oblasti, nebývá úlevová poloha, bolest je trvalá. K vyloučení těchto příčin je třeba lékařské vyšetření.

Úrazy páteře
Klasickým příkladem jsou situace, kdy je znám mechanizmus úrazu (náraz, pád z výšky, vymrštění z auta při nehodě, pád ze schodů…).
Druhou jednotkou jsou situace, kde není jasný údaj o úrazu, ale jde o tzv. nízkozátěžovou frakturu (viz výše). Může se jednat o akutně vzniklé bolesti, může být propagace do dolních končetin, poruchy hybnosti. V tomto případě je nutné okamžité lékařské vyšetření.

Prevence
Bolesti v oblasti páteře mohou být relativně banálním a dlouhou léčbu nevyžadujícím onemocněním. Mohou být však také velmi závažným stavem signalizujícím celkové onemocnění či závažné postižení páteře a přilehlé oblasti. Vždy je třeba vzít v úvahu příčiny, které vedly ke vzniku potíží, zda je vyloučen úraz, zda nemůže jít o komplikaci jiného, již léčeného onemocnění.
V rámci prevence vzniku bolestí zad je důležitý dostatek pohybu již od dětství - vede k vytvoření dostatečného svalového korzetu kolem páteře, fixaci správného držení těla, podpoře tvorby kostní hmoty, k fixaci pohybových stereotypů a snazšímu nácviku nových pohybových aktivit. Velký význam má i správně upravené pracovní místo, kompenzační cvičení při dlouhodobé statické zátěži, zdravá životospráva. Nadváha, kouření, nedostatek tréninku jsou jistě faktory podporující vznik bolestí páteře.

MUDr. Martina Votavová, MUDr. Hana Jarošová

Vademecum zdraví Zima 2007