Anestézii lze rozdělit na dvě základní skupiny. Na narkózu, tedy anestézii celkovou, kdy je vyřazeno vědomí pacienta, a regionální anestézii, kdy nedochází k ovlivnění pacientova vědomí. Oba dva uvedené typy anestézie lze vzájemně kombinovat.
Většina operativních zákroků je sice prováděna v celkové anestézii, avšak tam, kde to povaha zákroku dovoluje, je preferována regionální anestézie, která vyřazuje vnímání bolesti ve znecitlivěné oblasti.
Z pohledu pacientů je jistě pozitivní, že řadu diagnostických a chirurgických zákroků, které vyžadují nejen regionální, ale i celkovou anestézii, lze dnes běžně provádět bez nutnosti vícedenní hospitalizace pacienta, ale ambulantním způsobem. Aby byla anestézie bezpečná, je její nedílnou součástí také předoperační vyšetření a premedikace, tedy příprava pacienta před vlastní operací.
Vzhledem k výše uvedeným faktům stojí jistě za pozornost i několik číselných údajů ze statistik České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, která dlouhodobě intenzivně usiluje o co nejvyšší míru bezpečnosti a komfortu pro pacienty podstupující anestézii. Například v roce 2009 bylo provedeno 842 tisíc anestézií, z čehož bylo zhruba 14 % regionálních. Pacienty byli ve 12 % dětští pacienti a ve 20 % senioři. Anesteziologie a intenzivní medicína je obor v němž má u nás specializaci zhruba jeden a půl tisíce lékařů.

Milan Žoha, zdroj:ČSARIM

Vademecum zdraví Podzim/Zima 2010