Mariánské lázněZdravotnictví je jednou z nejcitlivějších oblastí, neboť se dotýká každého z nás. Každý z nás chce být v případě potřeby řádně ošetřen a přeje si, aby se mu dostalo té nejlepší péče, kterou současné zdravotnictví nabízí. Jedním z odvětví, které má u nás reálnou šanci uspět i v silné mezinárodní konkurenci, je lázeňství a lázeňský cestovní ruch.

Lázeňství - evropský fenomén
Lázně a lázeňská zařízení nejsou rozloženy po celém světě rovnoměrně. Třebaže se využitelné zdroje odedávna vyskytovaly na mnoha místech, zůstalo lázeňství v našem slova smyslu vlastně převážně evropskou záležitostí. Jen menším dílem se vyvíjelo také v Asii. V anglosaských zemích a v Americe nebylo ani v minulosti příliš rozšířeno a postoj k němu byl stále zdrženlivý, takže ani v současnosti není příliš využíváno. Lázeňství nemělo vždy stejnou podobu, jakou má dnes.
Lázeňství vychází z poznatku, že zdravotní stav obyvatelstva je jedním z nejdůležitějších indikátorů kvality života. Součástí péče o zdraví je i péče lázeňská.
Cílem lázeňské péče je léčit nemoci s využitím přírodních léčivých zdrojů a nižším zatížením organismu farmakoterapií zabraňovat zhoršování zdravotního stavu nemocných, napomáhat zmírňování zdravotních problémů a také předcházet vzniku nemocí a dokončovat doléčovací proces.
České lázeňství směřuje k naplnění stanoveného cíle tím, že je skutečně založené především na využívání přírodních léčebných zdrojů s významným podílem přímé lékařské péče a s komplexním přístupem k léčebným pobytům.
V současnosti v Evropě existují dva proudy lázeňství: Jednak je to tradiční léčebné lázeňství se silným akcentem na medicínské zázemí (Německo, Rakousko, Česká republika, Slovenská republika, Polsko) a jednak tzv. Wellness (Å panělsko, Itálie, Francie).
První skupina prosazuje názor, že léčebný pobyt by neměl být kratší než třítýdenní, protože až po této době se začnou v plné míře projevovat příznivé účinky léčby. Druhá skupina reaguje na změnu poptávky trhu, který vyžaduje i krátkodobé pobyty.

Zájem o české lázně stoupá
Za posledních deset let se poměr zahraničních návštěvníků našich lázní zvýšil o více než 100 %. V poměru cenové nabídky jsou české lázně pro zahraniční návštěvníky stále levnější a v porovnání se srovnatelným rozsahem služeb velmi zajímavé.
Je třeba si uvědomit, že se změnil rytmus i podmínky života, zátěž organismu v zaměstnání, přibyly nové stresující situace, větší zodpovědnost sama za sebe. Na tuto změnu je třeba zareagovat i jiným, zdravějším stylem života. Zdraví a kondice se stává podmínkou osobního úspěchu. Ztráty z toho, že člověk onemocněl, jsou bohužel často nenahraditelné a zdraví se zatím ani v tržní společnosti koupit nedá. Je tedy čas na prevenci a zlepšování zdravotního stavu.

MUDr. Marie Rebjonková

Vademecum zdraví Jaro 2006