Krátce a jednoduše: velmi mnoho. Změnily se cíle léčby diabetu, změnila se léčba, změnil se počet nemocných a diabetes je jedním z nejzávažnějších problémů současné medicíny. Stejný zůstává pouze významný podíl pacienta na úspěchu či neúspěchu léčby.

Chronické komplikace
Se zlepšující se kvalitou léčby ustoupila do pozadí problematika akutních komplikací diabetu, které jsou životu nebezpečné, a jsou známy pod názvem diabetické kóma. Prostě, při kvalitnějších lécích, kterými jsou nyní pacienti léčeni, tyto situace a život ohrožující komplikace nastávají méně často. Jednoznačně se život nemocných s diabetem prodloužil. Se svou nemocí žijí déle, a proto má také nemoc delší čas, aby poškodila organizmus. Do popředí se nyní dostávají tzv. chronické komplikace diabetu. Jsou to ty, které mohou mít za následek například ztrátu zraku, selhání ledvin, amputaci nohy či srdeční infarkt.
V posledních letech bylo rozpoznáno a jednoznačně prokázáno, že právě snížení glykémie (hodnoty krevního cukru) u pacienta s diabetem je základním cílem a předpokladem úspěšné prevence chronických komplikací.
Cílem léčby by u většiny nemocných mělo být dosažení glykémie blízké hodnotě zdravého člověka. Léčba, která toho dosáhne, je pacientům prospěšná a výrazně snižuje riziko vzniku chronických komplikací. Snižuje tedy pravděpodobnost, že diabetes zkrátí nemocnému život nebo jej významně omezí v běžných životních aktivitách. Ještě více než kdykoliv dříve tedy platí, že pacient s diabetem by měl mít pravidelně monitorovánu glykémii a také tzv. dlouhý cukr (glykovaný hemoglobin) - toto vyšetření nám ukáže, jaká byla v posledních 3 měsících průměrná hladina glykémie.

Léčba diabetu 2. typu
Jestliže máme nyní správný cíl - normální hodnotu glykémie jako základ prevence komplikací diabetu - potřebujeme mít k dispozici správnou léčbu. Nejnovější typy léků a inzulínů, které zlepšují výsledky léčby a snižují riziko komplikací, jsou nyní dostupné i v České republice. Bylo prokázáno, že u nemocných diabetem 2. typu je velmi důležité, aby se hodnoty glykémie začaly upravovat co nejdříve po zjištění nemoci. Proto se doporučuje ihned po zjištění diagnózy předepsat kromě dodržování správné životosprávy i metformin. Lék je znám déle, nicméně právě pro jeho lety prověřené vlastnosti byl postaven na první místo volby. Cukrovka 2. typu se však v průběhu času pozvolna horší, proto je po určité době nutné rozšířit léčbu a podat další léky v kombinaci.

Moderní léčba
Nejnovějším výdobytkem výzkumu je léčba založená na nově objeveném systému hormonů, které se nazývají inkretiny. Bylo prokázáno, že tyto hormony pomáhají inzulínu k regulaci glykémie. Využití tohoto účinku je možné dvojí cestou.
První cesta je zablokování odbourávání inkretinů v těle, což vede ke zvýšení jejich hladiny. První látkou, která byla uvedena do běžné praxe, byl sitagliptin. V naší zemi je možné jej již rok předepsat na recept. Je určen pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu, v kombinaci s jinými léky. Nemá prakticky žádné nežádoucí účinky, je tedy velmi bezpečný a dobře tolerovaný. Stačí jedna tabletka denně. Nenahradí však inzulín. Pokud je jím léčba započata, obvykle se stabilizuje tělesná hmotnost a pacienti dále nepřibírají.
Druhá cesta využití inkretinů je vytvoření podobné molekuly a její umělá výroba. I u nás je toho možné docílit za pomoci látky, která se nazývá exenatid. Zajímavostí je, že exenatid byl objeven ve slinách jedovatého mexického ještěra korovce. Látku je nutné píchat do podkoží dvakrát denně. U některých pacientů pak vede tato léčba ke snížení tělesné váhy.

Inzulínová léčba
Léčba inzulínem je nezbytná u pacientů s diabetem 1. typu, je však také velmi přínosná u řady nemocných s cukrovkou 2. typu. Tzv. inzulínová analoga jsou bezpečnější než humánní inzulíny, protože léčba jimi vedená není tak často provázena hypoglykémií (přestřelením účinku a poklesem glykémie pod normální hodnoty). Inzulínová analoga mají také, a to je velmi důležité, konstantnější účinek, což znamená, že pacient může lépe předpovídat účinnost píchnutého inzulínu.

Konec poškozování ledvin
Jednou z nejzávažnějších komplikací diabetu je poškození ledvin. Prvním signálem, že jsou ledviny postiženy v důsledku cukrovky, je zvýšené množství bílkoviny v moči. Doposud užívaná léčba mohla další vývoj poškození funkce ledvin zpomalit, ale ne zastavit. Proto je velmi důležité, že před několika měsíci byl pro Českou republiku schválen i nový lék (látka se nazývá aliskiren), který prokazatelně dovede ještě více zpomalit poškozování ledvin v důsledku diabetu. Mohou jej předepsat diabetologové a nefrologové.
V blízké budoucnosti mají přijít do rukou lékařů nové léky, očekáváme, že se vylepší možnosti trvalého sledování glykémie, že budou zlepšeny možnosti náhrady slinivky břišní. Pevně věřím, že v brzké budoucnosti budeme moci úspěšně léčit všechny pacienty, ale…

Prevence je nutností
Počet nemocných roste celosvětově, proto je věnována velká pozornost nejen léčbě, ale zejména prevenci. Platí, že prokazatelně nejúčinnější prevencí cukrovky 2. typu (90 % všech nemocných s diabetem) je pohyb, zdravá výživa a udržování normální tělesné váhy. Je to sice stále opakované, ale stále málo respektované doporučení. Pro vlastní léčbu diabetu platí, že bez spolupráce nemocného nelze dosáhnout žádného velkého úspěchu. I když se doporučovaná strava prakticky shoduje se stravou racionální, zdravou, je pro řadu nemocných velmi obtížné se řídit zásadami správné životosprávy. Velmi dobře chápu, jak to je obtížné, nicméně, jenom léky nezmohou samy o sobě nic. Jejich plný účinek se projeví právě tehdy, když pacient pochopí, že jeho osud, respektive osud jeho cukrovky je zejména v jeho vlastních rukou.

prof. MUDr. Milan Kvapil, Csc., MBA, předseda České diabetologické společnosti

Vademecum zdraví Zima 2009