Správné provedení operačního zákroku vyžaduje předchozí důkladné posouzení zdravotního stavu pacienta. Ten proto musí absolvovat řadu takzvaných předoperačních vyšetření.
Před operací dostane pacient v nemocnici formulář, se kterým jde k obvodnímu lékaři, jenž zajistí příslušná vyšetření. To samozřejmě neplatí v případě, že jde o akutní případ. Tehdy příslušná vyšetření absolvuje pacient přímo v nemocnici. O jaká vyšetření se jedná? Především jde o vyšetření krve čili tzv. krevní obraz. Jde o jaterní testy, glykemii, cholesterol a ionty. Vedle krevního vyšetření absolvuje pacient i vyšetření moči a vyšetření, které zjišťuje, zda pacient nemá žloutenku. Rizikoví pacienti absolvují vyšetření na zjištění své krevní skupiny. Ženy by měly projít gynekologickým vyšetřením.
Den před vlastní operací pak pacient absolvuje vyšetření u anesteziologa, s nímž se domluví na druhu narkózy a dále se mu dostane poučení o tom, aby několik hodin před operací ani nejedl ani nepil a minimalizoval tak riziko dávení během zákroku.
V den operace pak pacient podepíše formulář, kterým vyjadřuje souhlas s provedením zákroku, převlékne se do nemocničního oblečení, nechá si změřit krevní tlak, puls a tělesnou teplotu. Pak už jen obdrží anestetika (podávány jsou nitrožilně, prostřednictvím trubičky, které vede přes jehlu do předloktí), případně se podrobí vyholení místa, které bude operováno a operace může začít.

red

Vadmecum zdraví Jaro/Léto 2010