DepresePři pohledu na pošmournou podzimní krajinu mnohého z nás může přepadnout deprese. Ta se projevuje hlavně smutnou náladou, v jejímž důsledku se nám pak „nechce nic dělat“. Taková „depka“ není za deštivých říjnových a listopadových dní nic neobvyklého. Často ale odezní s vyjasněním oblohy a naše nálada se zlepší jako mávnutím kouzelného proutku.

Změny nálad
Nezdravě smutná nálada může nastat i jako reakce na mimořádnou „stresovou“ událost, například při ztrátě blízkého člověka, při odchodu ze zaměstnání nebo náhlém propadu do obtížné ekonomické situace. Takto postižení lidé pak mívají problémy se spánkem, příjmem potravy (hubnou, nebo se naopak přejídají) a zákonitě tím trpí i jejich mezilidské vztahy.
Období smutku lze snáze překonat návštěvou lékaře, který za pomocí krátkodobého použití antidepresiv dočasně upraví hladinu určitých látek (serotoninu) v mozku. Člověk se po čase se vzniklou situací často vyrovná a poté je možné příslušná antidepresiva vysadit.
Jak vzniká deprese?
Existuje však skupina lidí, v jejichž mozku je hladina serotoninu (nebo například dopaminu a noradrenalinu) trvale snížena, a mají tak k depresi podstatně vyšší sklony. U těchto lidí může podzimní oblačnost vyvolat natolik těžké poruchy nálady, že nejsou například schopni ani vstát z postele. I drobnější životní neúspěchy pak pro ně znamenají výrazné snížení důvěry v jejich vlastní schopnosti. Výsledkem je nemožnost fungovat v běžném životě a často také společenská izolovanost. Duševní utrpení depresivních pacientů je srovnatelné s tím fyzickým, a tak v daleko větší míře trpí i jinými nemocemi a délka jejich života se značně zkracuje. Pro tyto nemocné představují antidepresiva prostředek, který je jim umožňuje návrat do „života“. Léčba je dlouhodobá, často celoživotní.

Průběh léčby
Moderní medicína má dnes k dispozici poměrně širokou škálu vysoce účinných antidepresiv. Mezi nejčastěji používaná patří ta, která zvyšují hladiny serotoninu v mozku. Novou skupinou jsou tzv. serotonin-noradrenalinová antidepresiva, která jsou v České republice již také dostupná. Tyto léky kromě již zmiňovaného serotoninu zvyšují i hladinu noradrenalinu, což se u některých pacientů ukazuje jako velice prospěšné.

zdroj: www.ulekare.cz

Vademecum zdraví Podzim/Zima 2010