Prenatální věkVědci, kteří měli v úmyslu zkoumat účinky nikotinu a kokainu na lidský plod, překvapivě zjistili, že děti pláčí již v matčině těle. Australsko - americký tým sledoval jedenáct plodů, kterým bylo 28 týdnů a zjistil, že plody reagovaly na krátké a hluboké tóny těmi samými pohyby, které činí novorozenci při pláči.
Badatelé chtěli původně pozorovat odchylky v chování plodů, jejichž matky kouří a konzumují kokain a to byl také důvod, proč vytvářeli hluboké vibrující zvuky a monitorovali chování dětí ultrazvukovými přístroji. Ty při tom stejně jako novorozenci otevírali ústa, pohybovaly směrem dolů jazykem, jako by se snažily dlouze vydechnout, a činily pohyby jako při hlubokém výdechu. Posléze se opět uklidnily. Protože nenarozené děti plakaly jen při hlubokých tónech, vyvodili z toho vědci závěr, že tento podnět vnímali jako negativní. Takovéto chování vyžaduje, aby dítě mělo rozvinuty smyslové orgány a ty oblasti mozku, které zpracovávají emoce a spojují je s motorickou odpovědí. red

Vademecum zdraví Zima 2005