AngínaAngína, tedy akutní zánět patrových mandlí, představuje zánětlivé postižení jejich tkáně prudkou infekcí. Přesto, že se jedná o poměrně rozšířené onemocnění, jeho diagnostika a nezřídka i léčba může být určitým problémem. Důvodem je skutečnost, že u pacientů s akutní bolestí v oblasti krku je pouze na základě klinického vyšetření v podstatě nemožné rozlišit virovou či bakteriální příčinu zánětu. Nicméně některé příznaky poskytují vodítko pro způsob léčby a léčebný režim. V případě virových zánětů se jedná spíše o příznaky typu škrábání v krku, rýmy kašle či chrapotu. Nekomplikovaný průběh virových infekcí tak obvykle nevyžaduje léčbu pomocí antibiotik.
Oproti tomu pro angínu je typický prudký začátek choroby spojený s horečkou, bílým povlakem mandlí, dostavuje se též otok krčních uzlin, který má za následek nepříjemnou bolest při polykání. Antibiotická léčba u angíny je poměrně častá, neboť jejím cílem je dosažení rychlejšího ústupu klinických příznaků a prevence hnisavých komplikací.

red

Vademecum zdraví Podzim/Zima 2010