ŽivotExperiment amerických vědců ukázal, že se možná v budoucnu budeme dožívat podstatně delšího věku než doposud. Badatelé z lékařského centra Texaské univerzity v Dallasu vedení Makoto Kuro-oem upravili u laboratorních myší gen, který nazvali podle Řecké bohyně určující běh lidského času Klotho a zjistili, že samičky pak žily v průměru o dvacet procent déle. Samci dokonce o třicet procent. Souvislost mezi věkem a genem objevil Makoto Kuro-o už v roce 1997. Zjistil totiž, že myši, které mají gen klotho poškozený mutací, stárnou mnohem rychleji. Během prvních tří až čtyř týdnů života se zvířata jevila jako zcela zdravá. Následně u nich však vědci zjistili obtíže charakteristické pro pozdní věk, například řídnutí kostí, kornatění tepen či rozedmu plic. Proto před třemi lety upravil Makoto Kuro-o gen klotho u myší tak, aby podporoval vytváření většího množství proteinu, který reguluje metabolismus cukrů. A úspěch byl na světě. Věk se zatím podařilo sice prodloužit jen u myší, ale obdobu tohoto genu vědci objevili také u člověka. Možná se tak skutečně podaří lidský život prodloužit. red

Vademecum zdraví Zima 2005