LékárničkaDoporučený obsah:
- pinzeta
- nůžky
- teploměr
- líh 76%
- benzín
- peroxid vodíku 3%
- borová voda
- desinfekce
- přípravek na výplach očí
- léky na bolest nebo snížení zvýšené teploty
- lék proti střevním potížím
- kamenec na stavění krvácení z malých ran
- náplast
- náplast polštářková
- obinadlo elastické
- obinadlo hydrofilní sterilní i nesterilní
- gáza sterilní (čtverečky 4 x 4 cm)
- škrtidlo
- Borová mast 3%
- Calcium panthotenát mast

Pravidla pro domácí lékárničku
- lékárničku umístíme na chladnější místo mimo přímý dosah slunečních paprsků a tepelných zdrojů
- lékárničku vždy umísťujeme mimo běžný dosah dětí, případně ji zamykáme
- lékárničku kontrolujeme nejméně 2x ročně a přípravky s prošlou dobou použitelnosti vyřadíme
- do lékárničky neukládáme neoznačené léky nebo přípravky
- nespotřebované nebo prošlé léčivo je možné vrátit do lékárny k odborné likvidaci
- lékárnička slouží jen pro případ poskytnutí první pomoci, ve všech vážných případech je nutné vyhledat lékařské ošetření red

Vademecum zdraví Zima 2005