Nebezpečí úrazuNejen v domácnosti, na chatě, na dovolené, při sportu, ale i v zaměstnání se můžeme setkat s drobnými oraněními, která pacienta sice bezprostředně na životě neohrožují, ale život dokáží znepříjemnit bolestí a případnou nefunkčností. Jak postupovat v nepříjemných situacích, kdy se poraníme v domácnosti či na dovolené? Je dobré znát první pomoc - zde je malý návod.

Poranění oka
Cizí těleso v oku vyjímáme jen tehdy, leží-li volně. Pokud je zabodnuté do oka, nikdy jej nevytahujeme. Volně ležící těleso vyjmeme navlhčeným kouskem gázy, v nestandardních podmínkách lze použít zvlhčený kapesník. Oko poté vypláchneme borovou vodou. Pacient může mít po odstranění tělíska pocit, že mu v oku stále něco překáží. V tom případě je lepší ho transportovat na oční ambulanci. Je totiž možné, že má poškozenou rohovku. Lékař zpravidla pacientovi předepíše oční kapky s antibiotiky. Pokud pacient nemá pocit, že by mu nadále v oku něco vadilo, doporučíme mu, aby si oko nemnul a nesahal si na něj.
Pronikající poranění oka je způsobeno zaseknutím zpravidla letícího předmětu do oka. Při proděravění oka může dojít i k vyhřeznutí jeho obsahu. Cizí zaklíněné předměty nikdy nevytahujeme, voláme ihned rychlou lékařskou službu a poraněné oko kryjeme sterilním čtvercem, v terénních podmínkách například kapesníkem. Postiženému člověku doporučíme, aby měl zavřené obě oči, protože při koukání zdravým okem se automaticky hýbe i poraněné oko.
Poleptání oka řešíme masivním vyplachováním oka proudem studené vody. I když není zřejmé, zda bylo poleptání způsobeno kyselinou či louhem, nemixujeme neutralizační roztoky, ale vyplachujeme vodou a vyčkáme příjezdu záchranářů.

Poranění kloubů
Vykloubení má tendenci se opakovat. Nejčastěji se setkáváme s vykloubením palce při volejbale a s vykloubením ramenního kloubu při pádech na nemocné rameno. Podvrtnutí kloubu se od vykloubení liší tím, že se hlavice kosti na okamžik vysune z kloubní jamky, poraní okolní měkké tkáně a pak se sama zasune zpět do kloubního pouzdra. Pacient pociťuje velkou bolest a dochází k otoku kloubu. První pomoc spočívá v ovázání elastickým obinadlem a v přikládání chladivých obkladů. Při vykloubení nenaskočí hlavice kosti zpět do původní polohy sama, ale je nutné pacienta transportovat na chirurgickou ambulanci, kde mu lékař odborně kloub nahodí zpět. Nikdy se nepokoušejte o totéž sami, může dojít k nevratnému poškození kloubního pouzdra. V tomto případě pouze přikládáme chladivé obklady a končetinu znehybníme ve vynucené nepřirozené poloze, ve které po vykloubení zůstala. Zavoláme 155 a vyčkáme příjezdu záchranářů.

Krvácení z nosu
Krvácení z nosu neboli epistaxi poznáme tak, že z obou či z jednoho nosního průduchu volně vytéká krev. Mezi příčiny patří úrazy a rvačky nebo neúrazové příčiny, například vysoký krevní tlak. Problém lze snadno vyřešit tak, že stiskneme na dobu 3 až 5 minut nosní křídla v chrupavčité části nosu, pacient předkloní hlavu, na zátylek přiložíme studený obklad a krev zateklou do úst ho necháme vyplivovat. Pokud se opakovaně nedaří krvácení zastavit, případně byl již ošetřen na ORL, můžeme volat lékaře rychlé záchranné služby. V žádném případě nezasouváme pacientovi do nosu vatové tampóny.

Veronika Chalupová

Drobné popáleniny
Vaření, žehlení a další činnosti spojené s využíváním vyšších teplot s sebou nesou i nebezpečí popálení. Jako první je nutné uhasit požár, případně odstranit hořící oděv, který ještě nestihl přilnout ke kůži. (Oděv přilnutý ke kůži nestrháváme!). Poté chladíme postiženou část oplachováním nebo proudem studené vody, až po dobu 15 minut. Zmírníme tím bolest a také zabráníme pronikání tepla hlouběji pod kůži.
Při vážnějším popálení poraněné místo dále nijak neošetřujeme ani nemažeme mastí, pokud možno jej překryjeme sterilní látkou. Při opaření taktéž ihned svlečeme mokrý oděv a chladíme postižené místo pod vodou. Stejně postupujeme i při popálení očí. Voda i látka, kterou je posléze přikryjeme, musí být čistá.
Na drobné neškodné popáleniny, po kterých zpravidla vzniká jen nepříjemný puchýř, je možné použít starých receptů našich babiček. Potřít malou popáleninu octem, případně omýt studeným černým čajem, díky němuž zamezíme vzniku bolestivého puchýře.

Říznutí
Krájení ingrediencí při vaření, výroba dřevěných nástrojů na zahradě nebo jen vyklízení staré kůlny taktéž skýtají mnohá rizika. V případě drobného říznutí nebo píchnutí o starý hřebík je nutné ránu ihned dezinfikovat. K tomu je určena řada dezinfekčních prostředků. Ty zpravidla obsahují i jód, na který mohou být někteří lidé alergičtí. Pokud tomu tak je, je vhodné použít klasický roztok peroxidu vodíku, který jód neobsahuje. Ránu následně zalepíme nebo obvážeme sterilním obvazem.

Bodnutí hmyzem
Drobná zranění způsobená hmyzem jsou nebezpečná zejména kvůli možnosti alergie. V tomto případě ihned podáváme postiženému medikamenty potřebné k potlačení alergické reakce.
Jestliže je píchnutí způsobené včelou, opatrně odstraníme z ranky žihadlo a ránu vydezinfikujeme. Místo můžeme také zchladit obkladem.
Podobně postupujeme i při bodnutí či kousnutí jiným druhem hmyzu. Pro zmírnění případného otoku a bolesti můžeme použít klasickou kalciovou mast nebo studený obklad.

(iso)

Vademecum zdraví Léto 2009