Enteroskopie 1Oblastní nemocnice Kolín, a.s. jako první a jediná nemocnice v ČR a střední Evropě provádí unikátní vyšetření tenkého střeva. Projekt „Endoskopie bez utrpení“ zahrnoval především nákup nových špičkových endoskopických přístrojů a rekonstrukci pracoviště. Projekt byl realizován za podpory Středočeského kraje z prostředků Regionálního operačního programu,což jsou peníze poskytované EU na rozvoj regionů. Celkové finanční náklady byly cca 9,5 mil. Kč.
Generálním dodavatelem celé investiční zakázky se stala na základě výběrového řízení firma Hospimed. Enteroskopie 2Vedení nemocnice usilovalo o modernizaci endoskopického oddělení, které bylo naprojektováno včetně nejmodernějších přístrojů a souvisejících promyšlených stavebních úprav, které jsou nutné pro provoz takového specializovaného pracoviště. Jednoznačným cílem bylo zajistit pacientům co největší komfort a nejvyšší možnou úroveň poskytované zdravotní péče. Pracoviště je nyní zcela bezbariérové a snadno přístupné i handicapovaným občanům. Příjemné prostředí včetně moderní recepce zpříjemňuje pobyt pacientům i personálu a příchozí vůbec nemají pocit, že jsou v nemocnici. Příkladem je překrásné akvarium v čekárně a velmi hezká recepce s milými sestřičkami.
Největší důraz byl při realizaci projektu kladen na moderní unikátní zdravotnickou přístrojovou techniku. Nejvíce pozornosti jistě zaslouží tzv. enteroskop, který ve spojení s unikátním šroubovitým nástavcem umožňuje vyšetření a endoskopické terapeutické zákroky na celém tenkém střevu.
Endoskopické centrum vedené primářem MUDr. Petrem Volšanským je prvním a dosud jediným pracovištěm v ČR a střední Evropě, které toto vyšetření – spirální enteroskopii – provádí. Přístroj je využíván pro pacienty s diagnózou nespecifického střevního zánětu, s neobjasněným krvácením do zažívacího traktu, zhoubnými a nezhoubnými novotvary tenkého střeva atd.
Mezi další přístroje patří gastroskopy nové generace, umožňující vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku. Součástí výkonu může být i invazivní endoskopický výkon – odstranění polypů, malých nádorků, ošetření krvácejícího vředu či odběr vzorků k dalšímu vyšetření. Tato nová generace přístrojů umožňuje díky revolučnímu zpracování obrazu vyšší stupeň rozlišení počínajících nádorových změn. Pro zlepšení kvality při vyšetření dětí byly zakoupeny i speciální transnazální gastroskop zaváděný nosní dírkou, který umožňuje po celou dobu vyšetření komunikovat s lékařem a pacient nepotřebuje před výkonem pro jeho šetrnost žádnou injekci a může proto po zákroku bez problémů například řídit auto nebo jít do práce.
Pro ošetření pacientů s krvácením do zažívacího traktu je podstatným přínosem operační gastroskop, který má mimořádně široký pracovní kanál, umožňující zavedení velkých pracovních nástrojů a tím jako jediný umožňuje odsátí velkého množství sražené krve, která jinak znemožňuje endoskopické ošetření. Díky tomu je možno snížit počet pacientů, kteří musí být z tohoto důvodu operováni. Endoskopické ošetření krvácení do zažívacího traktu je pro pacienty výrazně šetrnější.
Pro vyšetření a léčbu onemocnění žlučových cest a slinivky břišní se velice osvědčují tzv. duodenoskopy nové generace. Ty umožňují podstatně lepší manévrovatelnost a jednoduchou výměnu nástrojů bez omezení druhu instrumentaria. Mají široký kanál a revolučně upravený můstek na konci přístroje umožňující přesné zacílení nástroje a jeho zavedení do jednotlivých vyšetřovaných vývodů. Přes podstatné zlepšení funkčnosti je jejich vnější průměr menší a tím přispívá k menšímu dráždění pacienta během výkonu.
„Realizace projektu Endoskopie bez utrpení v Oblastní nemocnici Kolín pÅ™inesla pacientům endoskopické pracoviÅ¡tÄ›, které nabízí nejen nadstandardní prostÅ™edí a bezbariérový přístup, ale ve spojení s milým a erudovaným personálem pÅ™edevším mimořádnÄ› kvalitní péči. Podle reakcí naÅ¡ich pacientů víme, že vÄ›tÅ¡ina z nich odchází od nás pÅ™ekvapena tím, že ten strach, když k nám Å¡li, vůbec nestál za to…” s úsmÄ›vem dodává primář MUDr. Petr VolÅ¡anský.
„ChtÄ›l bych touto cestou také podÄ›kovat vÅ¡em zúčastnÄ›ným, kteří se podíleli na úspěšném zvládnutí projektu, jak ze strany nemocnice, pracovníků ROP StÅ™edočeského kraje, tak společnosti Hospimed. Vzájemným pochopením a vnímáním situace se podaÅ™ilo Å™eÅ¡it aktuální úkoly a i pÅ™i každodenním provozu nadále cítíme podporu a jsme rádi, že jsme na takového dodavatele mÄ›li Å¡tÄ›stí” hodnotí dále MUDr. VolÅ¡anský.
„Realizace z pohledu manažera projektu nepatřila k jednoduchým, přestože tak na první pohled vypadala. Podrobnější prostudování naznačilo nutnou koordinaci se všemi zúčastněnými stranami, tj. od projekce, realizací stavby a realizací vzduchotechniky až po vlastní dodávky zdravotnických přístrojů. Zcela samostatně bych zmínil recepci, o které měl uživatel velmi jasnou představu a tím se výrazně podílel na konečném výsledku. Při ohlédnutí zpět jsem rád, že jsem byl součástí týmu, který umožnil vybudovat špičkové pracoviště v rámci celé ČR, které poskytne svoje služby pacientům ze širokého okolí,“ doplnil Tomáš Pecka, manažer projektu společnosti Hospimed.
Otevřením rekonstruovaného Endoskopického centra se Oblastní nemocnice Kolín, a.s. zařadila mezi špičková oddělení v tomto oboru nejen v České republice ale i ve střední Evropě, která disponují uznávanými odborníky v oboru endoskopie a revoluční technikou, umožňující šetrnou miniinvazivní léčbu. Spojením těchto dvou atributů vzniklo pracoviště, výrazně pomáhající tisícům klientů. Toto oddělení ročně vyšetří více než 12 000 pacientů.

Tisková zpráva Oblastní nemocnice Kolín