PopulacePočet obyvatel evropské pětadvacítky (EU25) vzrostl v roce 2004 o 0,5 %. Tvrdí to ve své zprávě z října minulého roku Statistický úřad Evropského společenství (Eurostat).
Téměř třetina dětí narozených v EU25 se však podle této zprávy narodila mimo manželství.

Evropa je na tom lépe než Rusko, ale hůře než USA
Počet obyvatel Evropské unie se k 1.lednu 2005 odhadoval na 459,5 miliónu, zatímco k 1. lednu 2004 na 457,2 miliónu. V roce 2004 se tedy počet obyvatel EU25 zvýšil o 2,3 miliónu, což odpovídá ročnímu přírůstku 0,5 %. Rozhodujícím podílem ve výši 1,9 miliónu k němu ovšem přispěla čistá migrace, nárůst přirozenou cestou činil pouhých 0,4 miliónu.
Pro srovnání – počet obyvatel USA vzrostl o 0,9 % (294,4 miliónu k 1. lednu 2005), Japonska o 0,1 % (127,4 miliónu), naopak počet obyvatel Ruska v téže době klesl o 0,5 % (143,5 miliónu). Dvě nejlid­natější země světa, Čína a In­­die, zaznamenaly již tradičně nárůst počtu obyvatel: Čína o 0,6 % (1 302,6 miliónu k 1. lednu 2005) a Indie o 1,4 % (1 072,7 miliónu).

Největší pokles je v pobaltských republikách
Na mírném vzestupu populace se podílely jednotlivé členské země EU různým způsobem. K nejvyššímu nárůstu počtu obyvatel došlo na Kypru (25,4 %), v Irsku (20,0 %) a ve Španělsku (16,2 %). K největšímu poklesu počtu obyvatel došlo oproti tomu v pobaltských státech – v Litvě (-6,0 %), Lotyšsku (-5,5 %) a Estonsku (-3,0 %). Pokles počtu obyvatel zaznamenali i v Maďarsku (-1,9 %), Německu a Polsku (v obou případech –0,4 %).

ČR má druhou nejnižší porodnost v Evropě
Průměrný počet dětí na jednu ženu vzrostl v rámci EU25 z hodnoty 1,48 v roce 2003 na 1,50 v roce 2004. Nejvyšší porodnost mělo Irsko (1,99), na druhém místě Francie (1,90), Finsko (1,80) a Dánsko (1,78). Žádný členský stát však nedosáhl kompenzační úrovně dvou dětí na jednu ženu. Nejnižší porodnost v Evropě mělo Slovinsko (1,22), na druhém místě Česká Republika a Polsko (v obou případech 1,23), Lotyšsko (1,24) a Slovensko (1,25).

Nejvyšší podíl nemanželských dětí je na severu
V roce 2004 dosáhl počet dětí narozených mimo manželství v rámci EU25 hladiny 31,6 %. Z členských států se jich narodilo nejvíc v Estonsku (57,8 % v roce 2003), ve Švédsku (55,4 %), v Dánsku (45,4 %), v Lotyšsku (45,3 %), ve Francii (45,2 % v roce 2003), ve Slovinsku (43,5 %) a ve Velké Británii (42,3 %). Nejnižší hodnoty byly naopak zaznamenány na Kypru (3,3 %), v Řecku (4,9 %), Itálii (14,9 %) a Polsku (17,2 %). jp

Vademecum zdraví Léto 2006