WellnessSoučasný svět je posedlý kultem mládí. Protože však vyspělý svět stárne, je spíše posedlý nestárnutím. Především u žen se očekává, že budou věčně mladé. Vyhublé mladičké modelky nabízejí prostředky proti vráskám, ač samy žádné nemají. Ještě hubenější modelky předvádějí šaty a svá těla, o jakých se nám nikdy ani nesnilo. Sedmdesátníci i starší na nás mávají z oblak zavěšeni do svých padáků. Farmaceutický průmysl pomáhá postarším pánům, jak si udržet mladinké manželky či milenky. Také plastická chirurgie nabízí stále více možností. Přesto existují prostředky, které mají skutečnou moc dlouhodobě přispívat k pevnému zdraví a prodlužování aktivního života člověka.

Co je to vlastně wellness?
Asi se nenajde nikdo, kdo by neslyšel v posledních letech alespoň nějakou zmínku o wellness. Wellness je moderní a módní, wellness je zdravý, wellness je aktuální a kdo chce být „in“, měl by o něm něco vědět. Většina informací o wellness však bývá kusá, nesourodá a někdy si tyto informace dokonce navzájem odporují. Co si tedy můžeme pod pojmem wellness představit? Jedno z pojetí wellness říká, že se jedná o aktivity lidí vedoucí k pocitu uspokojení z pohody, kterou si vytváří jedinec souborem příjemných impulsů, ať již psychického nebo fyzického rázu. Patří k nim pohyb, regenerace, příjemná hudba, uklidnění, relaxace, v přiměřené míře dobré jídlo a pití, dále pak pozitivní vjemy a požitky. Wellness můžeme tedy chápat jako stav zdraví, zahrnující harmonii těla, mysli a ducha, odpovědnost sám za sebe, fyzickou a tělesnou zdatnost, zdravou výživu, relaxaci a duševní aktivitu. Američany je wellness chápán jako racionální kontrola vlastního zdraví.

Něco z historie
Prapůvodní prvky wellness bychom mohli hledat již ve starověkém Řecku, kde byl pěstován princip kalokagathiá, tj. princip duševní a fyzické rovnováhy. Také ve starověkém Římě existovaly například Caracallovy lázně (měly rozlohu 140 tisíc metrů čtverečních), které svým charakterem stály na pomezí dnešního léčebného lázeňství a wellness. Prvky lázeňství zde můžeme spatřovat ve využití přírodních léčivých zdrojů, především termálních a minerálních pramenů, prvky wellness zase v celé řadě doplňkových aktivit, které tyto lázně nabízely. Patřily mezi ně odpočívárny, tělocvičny, obchody, řečniště apod.
Zásluhu na novodobé vlně wellness má především americký lékař Dunn, který již v 50. letech 20. století uměle vytvořil nový výraz wellness spojením dvou pojmů. Výraz well-being (pocit zdraví, pohody) propojil s výrazem fitness (fyzická zdatnost). Wellness předcházely fitnessové aktivity jako aerobik (cvičení určené především pro ženy), body power (silové cvičení), kulturistika atd. Wellness je tak reakcí na předchozí rozvoj péče o tělesnou schránku. V USA znají wellness hotely pod označením SPA (z latinského sanita per aquam = zdraví pomocí vody).
Do Evropy se wellness dostal počátkem 80. let 20. století. Jednou z prvních wellnessových zemí bylo Rakousko. Dnes se uvádí, že v Rakousku je více než 500 hotelů s wellnessovým programem. Také ostatní německy mluvící země (Německo, Å výcarsko) rychle reagovaly na rostoucí trh. Postupně se wellness rozšířil i do dalších částí světa, a tak lze dnes nalézt wellnessová zařízení například v Tunisku, Maroku, Egyptě, Turecku, ale také v Peru, Japonsku nebo Indonésii.

Nové trendy ve wellness
K wellnessovým účelům se postupně začalo využívat moře (tzv. thalassoterapie, tj. léčebná a relaxační metoda založená na využití přímořského vzduchu, mořské vody a produktů moře jako jsou řasy, písek, soli, bahno atd.). Dalším moderním prvkem je využití jeskyní (tzv. speleoterapie), a to buď přírodních (Sklené Teplice na Slovensku, Wieliczka v Polsku), nebo umělých (např. Mariánské Lázně, dnes už ale i Praha).
WellnessObjevují se stále nové a nové pohybové aktivity. Patří mezi ně například různé formy jógy, strečink, kalanetika, nordic walking (specifická technika chůze s použitím hůlek, která umožňuje rovnoměrné zatížení svalových partií člověka) apod. Tyto pohybové aktivity mají odstranit nepříjemné důsledky namáhavého cvičení, a to jednak fyzické komplikace či dokonce zranění či psychické napětí a nechuť, vyplývající z fyzické zátěže. Staví se nová zařízení pro volný čas s možností aktivního vyžití (aquaparky, zábavní a tematické parky apod.). Postupně se stále více projevuje vliv východních kultur a jejich léčebných, relaxačních a pohybových technik a postupů. Mezi ty nejznámější patří aromaterpaie, qi gong, meditace zen, akupresura, akupunktura či ayurveda.

Wellness versus lázeňství
Možná někoho napadne, jaký je vztah wellness a klasického léčebného lázeňství. Má wellness stejné účinky jako lázeňství? A není to dokonce tak, že by se klasické lázeňství a wellness vylučovaly? A co je vůbec pro moje zdraví lepší - navštívit lázně nebo wellnessové zařízení? Odpověď na předchozí otázky nám může dát následující srovnání. Asi nejvýznamnější rozdíl spočívá v tom, že lázeňství má v sobě zakotvenu léčebnou funkci, což znamená, že slouží k léčení a doléčování zdravotních komplikací pacientů.
Lázeňství je rovněž, vedle nemocniční a ambulantní léčby, pevnou součástí našeho zdravotního systému. S tím souvisí také to, že zatímco lázeňské pobyty absolvují převážně lidé nemocní, wellnessové pobyty jsou hlavně pro zdravé a mají spíše preventivní charakter. Lázeňství je v podstatě vždy (až na výjimky, jako jsou u nás lázně Jeseník) vázáno na přírodní léčivé zdroje, což jsou termální, minerální a radonové vody, peloidy, plyny a klimatické podmínky. Wellnessová zařízení naproti tomu mohou fungovat v prostředí lázní, ale zrovna tak se mohou úspěšně rozvíjet i mimo lázeňské oblasti a nemusí být tudíž vázána na přírodní léčivé zdroje.
Další podstatný rozdíl lze hledat ve způsobu financování. V lázeňství se uplatňují tři základní způsoby financování, a to komplexní lázeňská péče (s plnou úhradou pobytu zdravotní pojišťovnou), příspěvková lázeňská péče (pojišťovna hradí lázeňsko-léčebné služby, ostatní služby, především ubytovací a stravovací, si hradí pacient) a samoplátecká lázeňská péče. Pro wellnessové pobyty je typické, že se jedná zásadně o samopláteckou zdravotní péči, tedy bez přispění zdravotních pojišťoven. Určitý rozdíl můžeme také vnímat z hlediska provozu těchto zařízení. Zatímco lázně pracují v systému pevného léčebného programu a lázeňského řádu (byť dnes značně liberalizovaného), jsou wellnessové programy volnější a individuálnější. Zdravotní aspekty v lázeňství vedou například k přísnějšímu dodržování dietních programů, pevnému rozpisu léčebných procedur apod.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Vademecum zdraví Léto 2006