- Vademecum zdraví - http://vademecum-zdravi.cz -

FN v Ostravě modernizuje pracoviště prenatální diagnostiky

Posted By Zlata Bursí­ková On 21. 1. 2009 @ 16.12 In Výzkum, Víte, že... | Comments Disabled

Porodnicko-gynekologická klinika FNO zakoupila nejmodernější ultrazvukový přístroj, který ve spojení se speciálním softwarem a dovednostmi tamních lékařů povede k dalšímu zkvalitnění péče v oblasti vyhledávání vrozených vývojových vad v průběhu těhotenství a ke snížení počtu tzv. invazivních metod průkazu postižení plodu, které s sebou nesou nemalé riziko ztráty těhotenství. K dokončení modernizace pracoviště dojde začátkem února roku 2009 přestavbou vyšetřovacích prostor.
Možnost diagnostikovat vrozenou vývojovou vadu nebo patologické těhotenství je díky lepším rozlišovacím schopnostem nového přístroje větší, a to již v průběhu prvního trimestru gravidity. Na takzvané screeningové vyšetření k posouzení míry rizika přítomnosti vrozené vady u plodu, které hradí zdravotní pojišťovny, má nárok každá nastávající maminka. Doposud platným standardem je provedení krevního odběru u matky v 16. týdnu těhotenství, následované podrobným ultrazvukovým vyšetřením okolo 20. týdne. „Úspěšnost tohoto screeningového testu na odhalení některých vrozených vad jako je Downův syndrom, různé rozštěpové vady apod., který se provádí již mnoho let, je zhruba 67 %,“ vysvětluje MUDr. Ondřej Å imetka, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FNO a pokračuje: „V současné době se do praxe stále více prosazuje modernější screeningové vyšetření, které je možno provést již mnohem dříve. Tento tzv. prvotrimestrální screening probíhá podobně, je však náročnější na kvalitu přístrojové a laboratorní techniky, délku vyšetření a schopnosti vyšetřujícího. Budoucí maminka absolvuje odběry krve a vyšetření na kvalitním ultrazvuku - to vše nejpozději do 14. týdne gravidity. Úspěšnost odhalení vrozené vady tímto kombinovaným testem je více než 90 %. Ke správnému provedení a interpretaci výsledků je však zapotřebí vysoce kvalitní ultrazvukový přístroj, zkušený akreditovaný lékař, akreditovaná laboratoř, speciální vyhodnocovací program a správné načasování vyšetření. Metoda je pak nejen spolehlivější, ale dává možnost daleko včasnější konečné diagnostiky postižení plodu metodami, jako je odběr choriových klků či časný odběr plodové vody, tzv. amniocentéza. V případě, že se těhotná po potvrzení vrozené vady rozhodne graviditu ukončit, je toto možno provést podstatně dříve, snáze a s menšími riziky případných komplikací. Vzhledem k tomu, že toto kvalitnější, prvotrimestránlní screeningové vyšetření není zatím pojišťovnami hrazeno, jsme nuceni je nabízet za poplatek jako nadstandardní službu,“ dodává vedoucí pracoviště prenatální diagnostiky MUDr. David Matura. „Naše pracoviště prenatální diagnostiky také zajišťuje konziliární ultrazvuková vyšetření pro Moravskoslezský region v průběhu celé délky těhotenství, k čemuž je pochopitelně špičkový ultrazvukový přístroj zapotřebí.“
Nový ultrazvuk v hodnotě více než 4 mil. Kč disponuje také špičkovou 3D/4D zobrazovací technologií. „3D a 4D prostorové zobrazení umožňuje za optimálních podmínek získat nejen realitě podobný obraz plodu v děloze, to znamená obličej dítěte, ručky, nožky, pohlaví a tak dále, ale také v některých speciálních případech zobrazí struktury plodu při běžném vyšetření nevyšetřitelné. Možnost 3D/4D fotografie či DVD záznamu jsme nyní schopni maminkám nabídnout také,“ pokračuje MUDr. Å imetka. „Použití přístroje je samozřejmě možné i v gynekologii, kde je největším přínosem vysoká kvalita obrazu a též možnost použití 3D zobrazení. Takto kvalitně vybavených přístrojů je v republice zatím jen několik.“
Porodnicko-gynekologická klinika ve FNO však nejen vlastní tento nejmodernější přístroj včetně diagnostického softwaru, ale má pro tato speciální vyšetření také patřičné mezinárodní akreditace a certifikáty. „Díky tomu, že splňujeme všechny náročné podmínky a díky velmi úzké spolupráci s pracovištěm lékařské genetiky jsme mohli otevřít nové speciální pracoviště pro komplexní prenatální diagnostiku, které je v tomto rozsahu prvním pracovištěm svého druhu nejen v Ostravě, ale i v Moravskoslezském kraji,“ uzavírá MUDr. Å imetka.
Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava je jedním z 12 perinatologických center v ČR. Jedná se o vysoce specializovaná pracoviště, která jsou personálně, přístrojově i materiálně vybavena k péči o předčasně rozené děti a poskytují rovněž péči o pacientky s rizikovým či patologickým průběhem těhotenství nebo porodu. Ostatní nemocnice v regionu jsou povinny odesílat pacientky s hrozícím předčasným porodem či závažnými komplikacemi vedoucími k nutnosti předčasného ukončení těhotenství do těchto zařízení tak, aby k porodu došlo již v těchto zařízeních a byla tak zajištěna co nejkvalitnější péče od prvních okamžiků po narození.

zdroj: Tisková zpráva FN Ostrava


Article printed from Vademecum zdraví: http://vademecum-zdravi.cz

URL to article: http://vademecum-zdravi.cz/fn-v-ostrave-modernizuje-pracoviste-prenatalni-diagnostiky/