ŽenaPřed každou operací vám lékař obvykle vysvětlí charakter choroby, možnosti léčby, zvolený typ operace i pooperačního období, eventuální komplikace i možnosti, jak jim předcházet. Příprava k operaci je závislá na typu operace. V tomto článku se soustředíme na obecné a srozumitelné vysvětlení pojmů a druhů gynekologických operacích.

Důvody operací
Podle zkušeností z naší ambulance se dnes na první místo dostaly gynekologické operace řešící inkontinenci moči žen tj. zavedení takzvané TVT pásky. Druhé místo zaujímají diagnostické a léčebné zákroky na děložním hrdle. Díky očkování a osvětě o rakovině čípku přichází do ordinací stále více žen s touto problematikou. Třetím nejčastějším důvodem operací jsou myomy (benigní nádory ve stěně děložní). Cílem každého operatéra je samozřejmě zachovat dělohu pro možné těhotenství.
Jedná se o výkony jako jsou:

 • embolizace děložních tepen - minimální invazivní výkon prováděný v místním znecitlivění (Za kontroly rentgenu jsou do obou děložních tepen zavedeny mikročástice, které zastaví tok krve do větviček tepen zásobujících myom.)
 • myomektomie - odstranění myomu
 • chirurgické uzavření děložních tepen - z laparoskopického přístupu je redukováno tepenné zásobení myomu přerušením jeho tepen
 • myolýza - provádí se spíše výjimečně, je obdobou předchozích metod
 • hysterectomie - odstranění dělohy

Mezi další důvody operací patří děložní krvácení jakéhokoli původu spolu s výskytem cyst na vaječníku nebo nejasné bolesti břicha atd.

Přístupové cesty operatéra
O přístupu rozhoduje operatér vzhledem k několika faktorům, například velikosti nálezu, zda je výkon akutní či plánovaný, či o jak složitou operaci se jedná:

 • poševní - vaginální (volí operatér nejčastěji)
 • laparoskopická - přes pupík a pomocí jednoho nebo dvou vpichů v podbřišku
 • laparotomická - břišní, pomocí „plavkového řezu“, dle Phanestiela pomocí dolní střední laparotomie

Dnes je snaha o miniinvazivní přístupy a co nejkratší dobu hospitalizace. Proto je laparotomie prováděna zejména u gynekologických nádorů a velkých operací.

Ambulantní výkony
Operace v ambulancích se provádějí při jednodenní hospitalizaci, v krátkodobé narkóze, s jednoduchou předoperační přípravou. K těmto výkonům řadíme kyretáž (tj. výškrab, tento výkon je často nahrazován tzv. kryoablací, její výhodou je menší riziko komplikací). Zlepšením operačních metod je hysteroskopie - optická zobrazovací metoda, prováděná laparoskopicky a nahrazující běžnou kyretáž, pomocí které lze dobře prohlédnout dutinu děložní a cíleně odebrat vzorek z podezřelého místa. Při hysteroskopii se provádí zrušení srůstů v dutině děložní, odstranění polypů, myomů, cizích těles v dutině děložní a podobně. Ambulantně se provádí i konizace čípku, což je chirurgické odstranění patologického ložiska na děložním čípku tj. vytětí patologické tkáně ve tvaru trychtýře (konusu). Dříve se tento výkon prováděl skalpelem, dnes se běžně provádí elektrokoagulační kličkou. Vzorek se odešle na histologické vyšetření k podrobnějšímu zkoumání. Tato metoda neslouží jen k vyšetření, ale je často i léčebná a bývá při ní odstraněna celá patologická tkáň.

Hospitalizační výkony
Při hospitalizaci jsou výkony prováděny v celkové anestézii nebo v epidurálním umrtvení. Pacientka projde pečlivým předoperačním vyšetřením a výkony jsou ve většině případů plánované. Operatér usiluje o co nejmenší zhmoždění tkáně, zachování arteriální výživy, případně odstranění nekrotických tkání a odstranění srůstů - ileus, přitom je měřena krevní ztráta pacientky. Pobyt v nemocnici je v průměru 5 dní. Po výkonu je důležitá pooperační péče. Jsou sledovány základní životní funkce pacientky (dýchání, srdeční činnost), dále spontánní močení, obnovení střevní činnosti, dostatečný příjem tekutin, časné vstávání po operaci, tlumí se případná bolest. Pacientku po laparoskopii obvykle propouštíme domů za 48-72 hodin po výkonu, po laparotomii 6.-10. den.

Gynekologické pojmy

 • amputace hrdla děložního - odstranění celého děložního čípku
 • ovarectomie - odstranění vaječníku při nezhoubném nádoru vaječníku, cystě
 • salpingectomie - odstranění vejcovodu při chronickém zánětu, mimoděložním těhotenství uloženém ve vejcovodu, apod.
 • adnexectomie - odstranění vaječníku i vejcovodu
 • hysterectomie - odstranění dělohy nejčastěji pro myomy (Odstranění dělohy s ponecháním adnex, provádí se u žen mladších 45 let, odstranění všech pohlavních orgánů s ponecháním pochvy. Normální vzhled vaječníků při hysterectomii nevylučuje budoucí možný nádorový proces ve vaječníku.)

MUDr. Bc.Taťána Hanáková

Vademecum zdraví Zima 2008