Handicapovaní lidé by si měli od příštího roku sami vybrat, kdo se o ně bude starat. Zda rodina, osobní asistent nebo ústav sociálních služeb.Větší možnost spolurozhodovat o možnostech řešení své nepříznivé situace jim poskytuje zákon o sociálních službách, který v únoru schválil Senát a který začne platit v lednu příštího roku.
HandicapovaníSociální zákon počítá s tím, že handicapovaní budou dostávat zcela novou dávku, tzv. příspěvek na péči. Podle stupně bezmocnosti to bude od dvou do jedenácti tisíc korun měsíčně. Dosavadní výše příspěvku totiž neumožňuje například vozíčkářům osobního asistenta. Proto také zdravotně postižení nový zákon vítají, sami o něj usilovali více než deset let.
„Podstatou nového zákona je zajistit, aby měl každý člověk možnost postarat se sám o sebe, a to s využitím svých běžných zdrojů, ale také za případné spoluúčasti státu či samosprávy. Ale zároveň, pokud se nachází v nepříznivé sociální situaci, mu bude nabídnuta účinná pomoc prostřednictvím poskytnutí sociální služby,“ vysvětluje podstatu zákona na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí jeho tisková mluvčí Kateřina Beránková, podle níž musí mít každý právo spolurozhodovat o možnostech řešení své nepříznivé situace.
Zákon ošetřuje také financování provozu sociálních služeb. Počítá s tím, že prostředky by měly poskytovat především kraje a obce, a to podle regionálních a místních potřeb.
Zákon chce také zajistit, aby poskytovatelé služeb měli rovný přístup k systémům financování. Organizace, které sociální služby poskytují, budou financovány především z veřejných rozpočtů a z úhrad uživatelů služeb. Takové opatření předpokládá, že bude existovat systém registrace poskytovatelů. „Strategickým a metodickým orgánem v této oblasti bude vždy ministerstvo práce a sociálních věcí. Kraje a obce pak budou ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky, za kterých budou sociální služby v jejich území, podle místních potřeb a možností, poskytovány,“ říká Kateřina Beránková. jp

Vademecum zdraví Jaro 2006