Leksellův gama nůžNemocnice Na Homolce získala koncem roku 2009 nový Leksellův gama nůž, tedy přístroj, který se používá k ozařovací léčbě onemocnění v oblasti hlavy a mozku, především mozkových nádorů, mozkových cévních chorob či funkčních mozkových onemocnění, vedoucích například k poruchám hybnosti či neztišitelným bolestem. Moderní zařízení nahradilo dosavadní gama nůž, který Na Homolce jako na jediném pracovišti v ČR sloužil 17 let.
Nový typ gama nože, který se jmenuje Perfexion, je nyní v několikaměsíčním zkušebním provozu. Stál 130 milionů korun, peníze na něj nemocnice získala ze státního rozpočtu v rámci strategických investic do rozvoje českých nemocnic, který na konci minulého roku schválila česká vláda.
„Nový gama nůž je technologicky, hardwarově i softwarově na vyšší úrovni než dosavadní přístroj. Je rychlejší, pro pacienty i personál pohodlnější a umožňuje rozšíření možností léčby. Vedle ozáření oblasti mozku a hlavy je na něm možno provádět i zákroky v oblasti krku,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr. Vladimír Dbalý, MBA.
Ozařovací léčba na gama noži v mnoha případech nahradí riskantní otevřenou operaci anebo umožní vyléčit pacienty, u nichž otevřená operace vůbec není možná. Asi ve 20 až 30 procentech je léčba gama nožem použita v kombinaci s jiným léčebným postupem, kde by samotná operace buď nevedla k úplnému vyléčení, anebo je kombinovaný postup pro pacienta bezpečnější.
Gama paprsky nového přístroje dosáhnou i do míst, kde to dříve nebylo možné. „Přínos je nejzásadnější u onkologických pacientů s metastatickým postižením mozku. Na starším typu přístroje je při nepříznivém prostorovém rozložení nebylo možné léčit vůbec, nebo bylo nutné provést léčebných zákroků několik,“ uvedl primář Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie NNH oddělení doc. MUDr. Roman Liščák CSc. Doplnil, že v současnosti představují takoví nemocní nejpočetnější skupinu mezi pacienty s mozkovými nádory vůbec.
Upozornil, že nový přístroj zkracuje díky moderní technologii dobu léčby pacienta v průměru o 40 minut. „S časovou úsporou se zvyšuje pohodlí pacienta. Nemocný má stereotaktický rám nasazený kratší dobu a fixace a ozáření probíhá méně komplikovaně než na starším typu,“ vysvětlil.
Na Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie NNH bylo na gama noži ošetřeno od jeho instalace 10 526 pacientů. „Náš gama nůž byl jedním z nejvytíženějších přístrojů na světě. Ročně jsme na něm prováděli zhruba 800 operací, přičemž celosvětový průměr je 260,“ uvedl. Pražské pracoviště patří mezi uznávanou světovou špičku, odborníci z celého světa jej kvalitou i zkušenostmi řadí mezi nejlepší na světě.
Dosavadní gama nůž byl první, který začal pracovat v postkomunistické evropské zemi. Nemocnice jej získala díky celostátní sbírce Nadace Charty 77 na konto Míša v roce 1992, avšak s tím, že po celou dobu provozu zůstal ve vlastnictví nadace. Ta nyní odprodala vysloužilý přístroj specializované zahraniční firmě.

Tisková zpráva Nemocnice na Homolce