MUDr. Michael VítHlavní hygienik České republiky MUDr. Michael Vít zastává svou funkci od roku 2000. Ačkoli se za tu dobu v čele rezortu zdravotnictví vystřídalo už osm ministrů, jeho pozice zůstává neotřesitelná.

Jaká byla vaše cesta k medicíně?
Vyrostl jsem v rodině lékařů, sám jsem asi šestým doktorem v rodině, a protože tu základní orientaci člověk získává právě v tomto prostředí, tak jsem byl k této dráze nasměrován už odmalička. Medicínu jsem však nejprve dělat nechtěl. Zajímala mne ekonomika a zahraniční obchod, ale protože jsem šel studovat v těch složitých sedmdesátých letech, tak si dodnes pamatuji, jak mi otec říkal: „Víš, doktorem zůstaneš vždycky, ale ekonomický odborník – to má svá rizika,“ a tak jsem nastoupil na lékařskou fakultu hygienickou.

Proč jste si za svůj obor vybral zrovna hygienu?
I to má důvod v prostředí, z jakého pocházím. Můj tatínek byl starý pán, ročník 1901, působil jako praktický lékař a za manželku měl židovskou lékařku. V době druhé světové války mu však nacisté manželku i dcery zabili v koncentráku a on, když se pak sám odtud vrátil, tak pod vlivem toho, co zažil, chtěl bojovat s infekčními nemocemi. Po válce dělal nejprve několik let praktického lékaře na Šumavě, až nakonec odešel do hygienické služby. A protože maminka pracovala na krajské hygienické stanici v Českých Budějovicích, tak jsem vlastně prožil dětství mezi krajskou a okresní hygienickou stanicí. Proto jsem měl k hygieně vždycky blízko.

Padesátiletý věkový rozdíl mezi otcem a synem asi není jednoduchý…
Samozřejmě, že to člověka ovlivní. Rozdíl dvou generací je opravdu znatelný. Mně je dnes šestapadesát a vůbec si neumím představit, že bych měl mít pětileté dítě. Ale otec byl pro nás vždy velkou autoritou, a to je myslím pro syna velmi důležité.

MUDr. Michael VítCo je vůbec náplní práce hlavního hygienika?
Hygienik je tu proto, aby ochraňoval zdraví občanů. Má proto za úkol připravit normativy týkající se pracovního prostředí, a to tak, aby v něm lidé neonemocněli. Naše činnost se týká nejrozmanitějších oblastí, od školství, přes boj s infekčními nemocemi až po vypracování scénáře pro případ teroristického útoku. Zabýváme se problematikou hluku, společného stravování, dohlížíme na to, aby nám tu nevznikly nějaké epidemie či otravy. Činnost hygieny je tedy velice rozsáhlá.

Jak vypadá činnost hygienika například ve školství?
Snažíme se například definovat, čeho by se mělo týkat školní stravování a musím prohlásit, že se můžeme systémem stravování ve školách chlubit, protože se nám daří udržovat relativně vyváženou stravu. Občas narazíme na střety s řediteli škol, kteří se na nás zlobí, že po nich chceme, aby do škol pořídili nový nábytek. Je však přece logické, že desetileté dítě neposadíme na židli pro šestnáctiletého, protože to může vést k vadnému držení těla, a tedy takové děti pak mívají skoliózy.
U dětí rovněž sledujeme hračky, dozorujeme předměty denního užívání, jako je nádobí, talířky apod. kvůli přítomnosti škodlivých látek. To je všechno důležitá náplň naší práce.

Jak je na tom česká hygiena ve srovnání se zahraničím?
Hygiena má dva pilíře: jednak vyvíjíme normotvornou činnost a sledujeme, jak je dodržována, a jednak usilujeme o podporu zdraví; říkáme lidem: „Chovejte se tak, abyste neonemocněli.“ V té dozorové činnosti jsme na evropské špičce, ale pokud jde o tu podporu zdraví, tak zde se máme co učit. Trpíme zde za dědictví minulosti, protože když tehdy nějaká autorita něco zakázala, viděli jsme v tom jinotaj, říkali jsme si, co nám tím asi chtějí říct. Proto my, když se dnes snažíme občana oslovit, mu musíme pracně vysvětlovat, proč to či ono po něm chceme. Zde to tedy ještě bude běh na dlouhou trať.
Ale máme se také čím chlubit: Česká republika má vynikající systém sledování a hlášení infekčních nemocí, máme excelentní systém základního očkování – ten si pochvalovali i kolegové z USA. Je to tím, že hygiena je u nás pojata jako taková polorepresivní instituce, což má někdy své výhody.

Co pro českou hygienu znamenal náš vstup do Evropské unie?
Díky tomu, že u nás byla hygiena vyspělá, nás vstup do EU ničím nepřekvapil. V některých věcech zde jsou určité rozdíly. Například naše hygienické předpisy byly kdysi velmi podrobné a říkaly podnikatelům, co přesně mají dělat. Podnikatelé tehdy volali po větší volnosti. Evropská unie jim ji skutečně přináší, dává jim jen obecná pravidla, a podnikatelé nám dnes volají a ptají se, jak to mají dělat. Ale v zásadě platí, co jsem už říkal, vstup do EU nás nijak nezaskočil.

S jakými problémy se dnes hygiena nejvíce potýká?
Nemalý problém máme s tím, jak dostat lékaře do hygienické služby, neboť je pro ně málo atraktivní. Na druhé straně naštěstí vznikly sociálně zdravotní fakulty, kde si vychováváme bakaláře v oboru ochrany veřejného zdraví. Ně­kteří mí kolegové to nesou nelibě, že to nejsou lékaři, ale takový je celosvětový trend a mohu říci, že s těmi mladými absolventy jsem maximálně spokojen.

Je zde nějaká vážná epidemiologická hrozba?
Musím zmínit HIV – AIDS. My jsme země, která má velmi nízkou incidenci tohoto onemocnění, umíme ji velmi dobře diagnostikovat i velmi dobře léčit. Vždy jsme měli tak padesát nových případů ročně, ale v posledních dvou letech nám to ročně narůstá o 50 %, což je úplně stejný trend jako v celém vyspělém světě. Do boje s touto nemocí tedy musíme směrovat více preventivních aktivit.

Máte čas také na nějakou relaxaci? Máte koníčky?
Můj koníček je hygiena. Kdyby nebyl, tak bych to nemohl dělat. Maminka mi vždycky říkala: „Dělej třeba 24 hodin denně, a když tě to baví, tak to není stres.“ A dávám jí za pravdu. Když mám ale čas, tak se snažím sportovat – hory, cyklistika, také jsem měl období, kdy jsme chodil hrát squash. Organizmus si to žádá.

Jste z lékařského prostředí. Máte v rodině dalšího pokračovatele rodinných tradic?
Mám dvě dcery. Jedna studuje stomatologii, druhá se specializuje na výživu člověka, čili v nějakých medicínských šlépějích pokračují. Takže jsem rád.

Jiří Prinz

Vademecum zdraví Zima 2007