OkoPodle amerických vědců snižují karotenoidy riziko onemocnění makulární degenarací. K tomuto závěru dospěli lékaři na základě studie, jíž se zúčastnilo více než 4 500 pacientů. Ti byli rozděleni do pěti skupin podle toho, jaké látky jim lékaři předepsali ke konzumaci. Ukázalo se, že s nejmenší pravděpodobností hrozí výskyt makulární degenerace těm pacientům, kteří měli největší spotřebu luteinu a zeaxantinu, což jsou látky patřící mezi karotenoidy a vyskytují se v některých druzích zeleniny. Autoři studie proto doporučují, aby se lutein a zeaxantin staly součástí potravinových doplňků, čímž by mohlo být výrazně napomoženo ke snížení rizika onemocnění makulární degenerací mezi staršími pacienty.
Věkem podmíněná makulární degenerace se vyskytuje přibližně u 10% populace starší 60 let. K tomuto onemocnění přispívají kromě věku též nevhodné stravovací návyky či světlá barva očí. Věkem podmíněná makulární degenerace se vyskytuje ve dvou formách - suché, jež tvoří 90% všech případů tohoto onemocnění a vlhké, která se vyskytuje ve zbylých 10 %. Lidé, kteří trpí věkem podmíněnou makulární degenerací postupně přestávají poznávat známé, při nákupech jim činí potíže rozeznávat drobné, nemohou řídit automobil. Věkem podmíněná makulární degenerace je nejčastější příčinou slepoty v civilizovaném světě.

jip

Vademecum zdraví Podzim 2008