Některé zdravotní problémy se bohužel neobejdou bez operativního zákroku. Nezřídka to platí i o úrazech. V takovýchto případech je součástí operativního zákroku zajištění anestézie.
Přesto, že většina z nás bere anestézii jako automatickou součást většiny operativních zákroků, jedná se o jejich velmi důležitou složku. Vždyť operační léčení není bez zajištění anestézie vůbec myslitelné. Práce každého anesteziologa je nesmírně zodpovědná a je proto důležité, aby zdravotní systém i jednotlivá pracoviště dokázala zabezpečit odpovídající podmínky pro jejich práci a odbornou přípravu.
Jako pacienti bychom se pak bezesporu měli dostatečně zajímat o všechny aspekty spojené s provedením anestézie u plánovaného operačního zákroku, který nás čeká. Ostatně máme nárok na nejbezpečnější zajištění znecitlivění. To mohou provést pouze anesteziologové, jejichž odborná připravenost je klíčovým faktorem bezpečnosti nás pacientů. Do hry tak výrazným způsobem vstupuje lidský faktor, který má při zajišťování bezpečnosti zásadní význam.
Anestézie, jak již bylo uvedeno, umožňuje provedení operativních, ale také některých náročnějších diagnostických výkonů. Právě na oblast diagnostiky bychom neměli ve vztahu k anestézii zapomínat. Aby totiž mohl lékař provést mnohé moderní diagnostické postupy, potřebuje u pacienta vyřadit veškeré vnímání bolesti.

Milan Žoha, zdroj: ČSARIM

Vademecum zdraví Podzim/Zima 2010