OčiCílem refrakční chirurgie je pomocí různých chirurgických metod zcela odstranit nebo aspoň výrazně snížit dioptrické vady. Ze široké škály chirurgických postupů jsou nejčastěji používány metody laserové refrakční chirurgie s využitím excimer laseru (PRK, LASIK, LASEK, epi-LASIK).

Laserové refrakční operace
Podstatou zákroku excimer laserem je modelace rohovkové tkáně působením laserového paprsku. Při korekci krátkozrakosti je rohovka ztenčována v centru. Tím změníme zakřivení povrchu oka, což má za následek zaostření světelného paprsku na sítnici. U dalekozrakosti je naopak odstraňována periferní část rohovky. Následkem je zvětšení centrálního zakřivení. U pacientů s astigmatizmem je rohovka opracována podle typu zakřivení povrchu nestejnoměrně.
V současnosti jsou nejčastěji prováděné tyto typy laserových zákroků: PRK - fotorefrakční keratektomie, LASIK - laser in situ keratomileusis, LASEK - laser epithelial keratomileusis a epi-LASIK.
Zjišťování kvality zrakuPoužití konkrétního typu operační techniky se řídí počtem dioptrií, typem refrakční vady, tloušťkou rohovky, věkem pacienta, výsledkem předoperačního vyšetření a předpokládaným výsledkem operace podle přání pacienta.
Před operací je každý zájemce o refrakční operaci podrobně vyšetřen na specializovaném pracovišti oční kliniky. Pacientovi je změřena potřebná dioptrická korekce, tloušťka rohovky, zmapována rohovka (topografie). Samozřejmostí je i vyšetření předního a zadního segmentu oka na štěrbinové lampě k vyloučení jiných očních nemocí. Aby byla data pro operaci co nejpřesnější, je potřeba, aby pacient nenosil před vyšetřením měkké kontaktní čočky alespoň po dva týdny a tvrdé kontaktní čočky po čtyři týdny.
Za nutnou podmínku provedení operace považujeme věk nad osmnáct let, stabilní dioptrickou vadu minimálně dva roky, dobrý celkový zdravotní stav a nepřítomnost jiného očního onemocnění (pacienti s keratokonem, prodělaným virovým onemocnění oka a jiné). Operaci také neprovádíme u pacientů se závažným celkovým onemocněním. Těhotné nebo kojící ženy jsou také vyloučeny, protože zde je možnost nestability refrakční vady a v důsledku hormonálních změn ztížená možnost hojení.
Všechny operace se provádí ambulantně. Oči jsou znecitlivěny kapkami. Potom je pacient uložen na pohodlné lůžko. Na víčko je naložen rozvěrač a je proveden vlastní laserový zákrok, které se liší v technologickém postupu.

PRK
Tato metoda je vhodná pro pacienty s krátkozrakostí a u nízké a střední dalekozrakosti. Nejnovější generace excimeru laserů vytváří mnohem hladší povrch léčené plochy a významně tak zvyšuje účinnost a přesnost zákroku. Byla vyvinuta nová pomocná zařízení, jako je např. aktivní eye tracking, který po celou dobu operace sleduje pacientovo oko. Pomocí nejnovějšího diagnostického zařízení, tzv. aberometru, který umožňuje analyzovat aberace celého optického systému oka, můžeme v počítači vytvořit individuální ablační profil pro dané oko.
Průběh operace vypadá tak, že po znecitlivění oka je odstraněn povrch epitelu a následně je proveden vlastní laserový zákrok podle zadaných parametrů. Po tomto velmi krátkém výkonu se pacientovi nakapou antibiotické kapky, oko se zalepí a pacient odchází domů. Je také možno použít po dobu hojení ranky krytí kontaktní čočku.
Velkou výhodou tohoto zákroku je minimální invazivnost, bezpečnost a možnost dokonalého opracování povrchu oka. Určitou nevýhodou je pooperační bolestivost, která trvá po dobu hojení operační rány (tj. 2-4 dny).

LASIK
LASIK je vhodný pro pacienty s krátkozrakostí (nízkou, střední a vysokou), dalekozrakostí nebo s určitým stupněm astigmatizmu. Principem LASIK je laserová fotoablace v hlubších vrstvách rohovky po vytvoření rohovkového laloku neboli lamely.
Při operaci se pomocí speciálního zařízení (mikrokeratomu) provede naříznutí rohovky a vytvoření lamely (130-180 µm), která je v určité části pevně spojena s rohovkou. Lamela je odklopena nahoru nebo směrem k nosu a je provedeno laserové ošetření stromatu rohovky. Po tomto kroku je lamela vrácena zpět na původní místo. Důležitou podmínkou pro LASIK je zachování dostatečné tloušťky rohovky.
Po operaci je pacientovi aplikována do oka ATB a oči jsou do druhého dne překryty jen krycí mušlí, která chrání oči před poraněním.
Po operaci LASIK dochází velmi rychle ke zrakové rehabilitaci. Pooperačně na rozdíl od PRK není přítomna bolestivost nebo je pouze minimální. Tento chirurgický zákrok je technicky náročnější na provedení a kromě špičkového technického vybavení je závislý na schopnostech a zkušenostech chirurga.

LASEK
Tento typ operace je vhodný pro pacienty s nízkou a střední krátkozrakostí, dalekozrakostí a astigmatizmem. Tento zákrok je podobný metodě PRK. Je vytvořena tenká lamela z povrchních vrstev rohovky (epitelu) pomocí 20 % etylalkoholu (tato část je u pacientů s PRK odstraněna zcela). Po vytvoření epiteliálního laloku, který je částečně s rohovkou pevně spojen, je laserem opracována rohovka a lamela je pak vrácena zpět. Oko je kryto kontaktní čočkou, která se nechává několik dní. Na rozdíl od operace PRK je tak po LASEK menší bolestivost a rychlejší hojení. K dobrému vidění dochází 3-4 dny po operaci.

Epi-LASIK
Tato metoda je podobná LASIK. Na rohovce také vytváříme lamelu, která je na rozdíl od LASIK velmi tenká. Vytváříme jí pomocí epikeratomu a separuje jen vrstvičku povrchových buněk rohovky (50 µm). Jinak je postup úplně stejný. Na rohovku dáme na konci operace kontaktní čočku, která tam zůstává několik dní. Hojení je tedy na rozdíl od LASIK trochu pomalejší a v prvních dnech může být i bolestivé. Ale výhodou této metody je možnost provedení u pacientů s tenčí rohovkou.
U všech laserových operací dochází k obnově zraku podle typu operace do čtyř dnů. Stabilizace vady trvá tři až šest měsíců. Po zhojení a stabilizaci vady lze v případě potřeby možno operaci zopakovat, a tak doladit eventuální zbytkovou vadu.

MUDr. Věra Lorencová, Ph.D.

Vademecum zdraví Zima 2007