KuřákBritský vědec Alen Silman dospěl k závěru, že kouření cigaret představuje u lidí inklinujících k revmatické artritidě jeden z nejrizikovějších faktorů. Každý, kdo po dobu čtyřiceti let vykouří denně jednu krabičku cigaret podstupuje podle epidemiologa Alana Silmana desetkrát vyšší nebezpečí vzniku revmatu než nekuřáci. Dokonce i lidé, kteří se své neřesti už vzdali a po dobu zhruba deseti let abstinují, jsou dvakrát ohroženější než celoživotní nekuřáci. Jak dále na evropském revmatologickém kongresu ve Vídni doktor Silman prohlásil, revmatická artritida méně postihuje ty jedince, kteří dbají o přísun vitaminu C, a také se vyhýbají nadměrné konzumaci červeného masa. Rozhodující roli však vědec připisuje dědičným dispozicím, které se na propuknutí revmatické artritidy podepisují až 55 %. red

Vademecum zdraví Zima 2005