ZávažíSnad každý už chtěl změnit svůj životní styl nebo prostě jen zhubnout pár kil. Někdy to ale nejde bez fundované rady odborníka. Navíc si pacient s nadváhou často ani neuvědomuje, že jeho stav vyžaduje léčbu.

Příčiny
Obezita, česky otylost, je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva člověka (uložená v tukové tkáni) stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví. Je mnoho příčin vzniku obezity. Jedná se o integraci genetických a zevních faktorů. Mezi hlavní faktory patří nepoměr mezi příjmem a výdejem energie, hormonální vlivy, metabolické vlivy, užívání některých léků (antidepresiva, neuroleptika), hormonální léčba a mnohé další. V neposlední řadě mají vliv na vzniku obezity i psychogenní faktory a jídelní zvyklosti. Pro určení obezity se nejčastěji používá tělesný hmotnostní index (body mass index - BMI). Osoba s BMI přes 25 kg/m2 je považována za osobu s nadváhou; BMI přes 30 kg/m2 je považováno za obezitu. Další limit, při 40 kg/m2, je identifikován jako morbidní obezita nebo také obezita III. stupně. BMI nevypovídá o distribuci tuku v těle a poměrný podíl tuků, svalů a kostí na celkové tělesné hmotnosti. Samotný BMI je proto jako diagnostický nástroj nedostatečný. Často je použito jednoduché měření poměru obvod pasu/obvod boků, test kožní řasy, u kterého se špetka kůže přesně změří na určení tloušťky podkožní tukové vrstvy; nebo bioelektrická impedanční analýza. Pro řešení a léčbu obezity jsou v jednotlivých regionech zřízena obezitologická centra, obezitologické ambulance a dietologické poradny.

Vstupní konzultace
Zkušenost z mé praxe ukazuje, že důležitý je individuální přístup ke klientovi. Pracujeme pomocí komplexních nefarmakologických postupů odstraňování nadváhy či obezity. Vše začíná vstupní konzultací, kde se s klientem seznámíme osobně a povídáme si společně o jeho problémech, zdravotním a psychickém stavu a o jeho cílech. Během rozhovoru odborník zjistí, zda je klient opravdu odhodlán podstoupit redukci své hmotnosti. Při vstupní konzultaci jsou klientovi změřeny jeho metabolické parametry pomocí bioelektrické impedance (BIA) - pomocí nášlapné váhy, kde je lokalizace elektrod na ploskách nohou (bipedální umístění, Tanita). Dále provádíme antropometrické měření. Zjišťujeme distribuci tukové tkáně pomocí měření obvodu pasu a obvodu boků klienta. Také proměříme tloušťku kožních řas (metodou podle Pařízkové), kdy je měřeno celkem 10 kožních řas pomocí kaliperu a podle jejich součtu lze spočítat obsah tukové tkáně v těle. Klient obdrží i vstupní dotazník, v němž vyplňuje další podrobné informace. Je také nutné, aby do tabulky přesně zapsal svůj jídelníček a pohybovou aktivitu, a to v rozmezí nejméně jednoho týdne.

Analýza a doporučení
Po odevzdání všech vyplněných podkladů začíná detailní práce odborníka. Vstupní jídelníček je analyzován - je vypočítán energetický příjem za každý den, dále pak příjem základních živin (sacharidů, bílkovin, tuků, ale i např. cholesterolu a vlákniny). Podrobně je také vyhodnocen pitný režim, samozřejmostí je i komentář ke stravovacím návykům jedince. Nakonec je zhodnocena i pohybová aktivita. Po analýze následuje vypracování výživových doporučení s podrobným týdenním jídelníčkem pro redukci váhy. Klientovi jsou doporučeny vhodné přírodní doplňky stravy, které mu usnadní odbourávání tělesného tuku. Pokud odborník uzná za vhodné, doporučí klientovi i doplňky, které lépe vyživí jeho tělo potřebnými vitamíny či minerálními látkami. Ve většině případů chybí klientům důležitá vláknina, kterou může dietolog zařadit klientovi do jídelníčku ve formě doplňků. V poradnách se klienti dozvědí o zásadách správné výživy a jsou poučeni o tom, kde mohou najít další informace.

Pohyb je nutností
Úloha pohybové aktivity je v redukčním režimu nezbytnou součástí. Je to jediná součást energetického výdeje, kterou můžeme ovlivnit svým chováním. Závisí na věku, na stupni nadváhy nebo obezity a na přítomnosti zdravotních komplikací. Při redukci nadváhy a léčbě obezity je vhodné zařazovat pohybové aktivity jako chůze, jízda na kole nebo plavání. Velmi vhodný je i posilovací trénink (viz: Burdychová, R.; Preventivní výživa, MZLU v Brně, 2009). Pohybová aktivita musí být řešena individuálně. Někteří klienti volí cvičení ve fitness centrech, ostatní si vybírají domácí prostředí. V druhém případě pomáháme vybrat přístroj, který jim umožní cvičit doma.
Spolupráce s klientem nekončí předáním výživového plánu. Po celou dobu redukce je mu poradce plně k dispozici. Komunikace s klienty musí být pravidelná a důsledná. Nutné jsou i průběžné kontrolní konzultace, kde s klientem probíráme další postup. Když zjistíme, že klient je schopný se při stravování a cvičení již sám o sebe postarat, naše práce je u konce. Klientovi se podařilo změnit svůj životní styl, zredukovat svoji hmotnost na její optimum a je již schopen sám si udržet svoji váhu díky nově naučeným stravovacím zásadám. Samozřejmě se na nás může kdykoliv v budoucnosti opět obrátit.

Další možnosti léčby
Farmakoterapie je další možností léčby. Léky používané k léčbě obezity mají upravovat regulační nebo metabolickou poruchu, která se podílí na vzniku obezity. Rozdělují se do tří skupin - léky navozující pocit sytosti v CNS, léky zvyšující energetický výdej a léky snižující dostupnost tuků v organizmu. K podávání léků při léčbě obezity se dnes přistupuje obvykle až při selhání zmíněného komplexního nefarmakologického postupu odstraňování nadváhy či obezity. Farmakologickou léčbu má vždy pod kontrolou lékař, obezitolog, který doporučí vhodné dostupné léky. Farmakoterapie obezity musí být však součástí komplexního redukčního režimu.
Zatím poslední možnou léčbou je chirurgický zákrok. S obezitologickými pracovišti úzce spolupracují některá specializovaná chirurgická pracoviště, která se zaměřují na chirurgickou léčbu těžké obezity a systematicky rozvíjí úzký obor tzv. bariatrické chirurgie. Chirurgické zákroky se provádějí při morbidní obezitě (obezita III. Stupně, BMI > 40). Používá se těchto metod: žaludeční balón - dočasná endoskopická pomůcka k hubnutí, bandáž žaludku - laparoskopická implantace regulovatelného škrtícího kroužku na horní část žaludku, tubulizace žaludku - laparoskopické operační zúžení žaludku, žaludeční bypas - náročný laparoskopický operační výkon, který zmenší žaludek a napojí na něj přímo kličku tenkého střeva.

Prevence
Je bohužel pravidlem, že klienti se do dietologické nebo obezitologické poradny dostavují až poté, co u nich vzniknou problémy s nadváhou či obezitou. Přitom je v zájmu všech, aby zásady zdravého stravování a životního stylu byly obecně známé a působily jako prevence. Proto by poradny měli navštěvovat i ti z nás, kteří nechtějí při stravování dělat chyby a ubližovat tak svému organizmu. Poradce je také důležitým motivačním pojítkem v případech, kdy je už klientovo zdraví jeho špatnými stravovacími a životními návyky opravdu ohroženo. Pokud klient přistoupí na sebevzdělávání a má snahu změnit či upravit svůj životní styl, měl by se samozřejmě snažit převést a aplikovat své vědomosti dále do své rodiny. Obezitou jsou ohroženi nejen dospělí, ale i děti, které berou jako největší vzor své rodiče. Odborníci by pak měli dbát na správnou osvětu a šířit mezi lidmi myšlenku zdravého životního stylu.

Mgr. Lenka Svobodová, osobní poradce pro výživu a pohyb

Vademecum zdraví Jaro 2009