Lidí trpících takzvanou chronickou obstrukční nemocí plic (CHOPN), jejíž příčinou je v první řadě kouření, v ČR stále přibývá. Nárůst umocňuje i nepříznivé působení životního prostředí. „Jedinou možnou prevencí je nekouřit,“ upozorňuje u příležitosti Světového dne CHOPN vedoucí lékař centra plicní endoskopie Nemocnice Na Homolce MUDr. Jiří Votruba. Tento den letos připadá na 20. listopadu.
CHOPN je obstrukce, tedy ucpávání dýchacích cest, které je způsobené chronickým zánětem průdušek nebo plicní rozedmou. V ČR touto chorobou onemocní ročně na 700.000 lidí, z toho zhruba 2000 zemře. „Čísla rok od roku mírně rostou. Kuřáků totiž neubývá a vlivy zevního prostředí jsou čím dál horší. Například zplodiny z výfukových plynů či z vytápění černým uhlím obsahují dusík a síru, jejichž vdechování plíce dráždí a poškozuje,“ uvedl MUDr. Votruba.
Zdůraznil, že prvotní příčinou nemoci je kouření. Zplodiny z cigaret naleptávají plicní sklípky natolik, že plíce nejsou schopny normálně fungovat. Postižení kašlou a zadýchávají se, a to nejprve jen při námaze, v pokročilejším stadiu choroby mají vážné potíže s dechem i v klidu.
„Pokud chce nemocný zlepšit svůj stav, musí bezpodmínečně přestat s kouřením. Léčba je možná medikamenty, inhalacemi, intenzivní dechovou rehabilitací i chirurgickým zákrokem,“ vysvětlil MUDr. Votruba. Připomněl, že jednou z nejnovějších metod léčby rozedmy je v Nemocnici Na Homolce zavedení umělých chlopní do plic.
„V odvykání závislosti na nikotinu může pacientům pomoci i poměrně nový lék vareniklin, který je úspěšný až v 50 procentech. Lék však může předepsat pacientovi pouze lékař po zvážení celkové situace a jeho zdravotního stavu,“ upozornil MUDr. Votruba.
CHOPN a rakovina plic patří k nejčastějším plicním chorobám. Obě jsou podmíněny kouřením. Rakovinou plic onemocní v ČR každý rok více než šest tisíc obyvatel ČR, téměř stejný počet lidí na tuto nemoc každý rok zemře.
V ČR kouří asi 32 procent lidí nad 18 let. Podle různých odhadů je podíl kuřáků v populaci od 14 do 17 let ještě vyšší.
CHOPN se zjišťuje pomocí spirometrického vyšetření. Toto vyšetření bude 18. listopadu nabízet České občanské sdružení proti CHOPN v Praze, Brně a Plzni.
Centrum plicní endoskopie Nemocnice Na Homolce je pracoviště zaměřené na diagnostiku a léčbu plicních chorob. Zabývá se nádorovými onemocněními i jinými chorobnými procesy v plicní tkáni, věnuje se rovněž pacientům s chronickým kašlem.

Tisková zpráva Nemocnice na Homolce