Zubní hygienaZubař je v očích veřejnosti značně nepopulární profese spojená pro většinu lidí s něčím nepříjemným, nebo dokonce bolestivým. Málokdo se těší na další návštěvu u svého zubního lékaře. Zubního lékařství se však není třeba obávat. Důležité je ovšem mít jasnou představu o tom, co od svého ošetřujícího lékaře očekáváme. Dnešní stav zubního lékařství je už natolik pokročilý, že si máme z čeho vybírat.

Prevence, hygiena, fluoridy
Současné poznatky jednoznačně potvrzují zásadní vliv správně prováděné a pravidelně kontrolované ústní hygieny na dlouhodobé předcházení dvěma nejčastějším onemocněním - zubnímu kazu a zánětům dásní. Společnou příčinou onemocnění je smíšená infekce, která v podobě plaku rozrušuje povrch zubu i dráždí přilehlou dáseň. Vliv genetiky či potravy může být v konkrétních případech také významný, ale jednoznačně nejdůležitějším faktorem udržení orálního zdraví je perfektní, šetrná a kontrolovaná ústní hygiena. Z tohoto důvodu je moderním trendem již i v kvalitních českých praxích zaměstnávat dentální hygienistku, která pacienty učí metodám kontroly plaku a pravidelně dohlíží na jejich stav.
Zvláštní kapitolou prevence je potom fluoridace zubů za účelem zvýšení odolnosti zubní skloviny proti zubnímu kazu. Zde je třeba vyvracet jeden přežívající mýtus, a tím je systémová fluoridace. Ve druhé polovině minulého století vznikl názor, že vnitřně podávané fluoridy (u nás fluoridové tablety) mohou zajistit vyšší odolnost zubů ihned po prořezání, a tím již od raného věku působit preventivně. Existuje několik klíčových studií, které dokázaly, že systémové podávání fluoridů nemá žádný zásadní preventivní význam. Naproti tomu lokální fluoridace povrchu zubů (zejména zubní pasty a ústní vody) může u skupin s horší kontrolou hygieny (obvykle s nižším socioekonomickým statusem) prodloužit (oddálit) dobu destrukce chrupu, a tím do jisté míry zlepšit orální zdraví v určitém věku. Tato fluoridace však musí být prováděna trvale a malými dávkami fluoridů.
Ve vyspělých zemích západní Evropy je však mnohem více zubů v dospělosti ztraceno jako důsledek zánětů dásní než zubního kazu. Zde nemají fluoridy vůbec žádný vliv a jedinou cestou je systematická preventivní péče o chrup. Zatímco šance na vyléčení pacienta v pokročilé fázi parodontitidy je i v rukách odborníka nejistá, pokud zasáhneme včas a podaří se nám získat pacienta pro spolupráci, máme vyhlídky na úspěch velmi dobré i v zapadlé vesnické praxi. Tady je ovšem nejčastější kámen úrazu. Pro úspěšnou léčbu parodontopatií musí projevit pacient značnou dávku dentálního intelektu. Není možné pacienta zbavit parodontitidy bez jeho aktivní spolupráce, nebo dokonce proti jeho vůli!

Léčba zubního kazu
Principiálně se léčba již vzniklého zubního kazu po mnoho desetiletí nezměnila. Odstranit kaz a vzniklý defekt nahradit do původního tvaru cizím materiálem. Dříve to byl amalgám a zlaté slitiny, dnes je to nejčastěji kompozitní pryskyřice a keramika. Pacienti celkem logicky požadují stále častěji estetické řešení. Tento požadavek však naráží na problém zubního lékařství v zemích s nižší technickou úrovní, jako je bohužel stále i ČR. Zpracování moderních materiálů představuje znalostně i časově náročnější možnost ošetření a klade značně vyšší nároky na ošetřující lékaře. Zatímco amalgám nám lékařům odpouští drobné (i méně drobné) chyby a je schopen plnit svou roli po desetiletí, kompozitní pryskyřice může při relativně drobném nedodržení pracovního postupu ztratit svou účinnost jako výplně již záhy po ošetření. Vzhledem k postupnému vytlačování dentálního amalgámu z trhu (z ekologických důvodů) však musejí vzniklou situaci řešit zejména lékařské fakulty, které musejí operativně doplňovat svá kurikula o nové předměty a praktické výkony. V rámci postgraduálního vzdělávání zubních lékařů je v současné době nabídka kvalitních vzdělávacích akcí již poměrně dobrá a zubní lékaři si již zvykli pravidelně doplňovat své vědomosti a měnit své návyky.
Novými trendy v léčbě zubního kazu jsou zejména postupy s maximálním zachováním tvrdých zubních tkání, tzv. minimálně invazivní terapie. Tyto postupy jsou opět náročnější pro ošetřující, vyžadují používání zvětšovacích pomůcek (lupové brýle, mikroskopy), ale nabízejí často diametrálně odlišné, šetrnější ošetření. Abychom mohli zasáhnout včas, musíme co nejdřív zjistit stav věcí. Na poli diagnostiky zubního kazu dnes existují nové pomůcky (např. laserová fluorescence kariézních tkání) vedle tradičních (rentgenové snímky) a celkově se možnosti diagnostiky nových kazů zlepšují. Tam, kde musíme zasáhnout, dnes již nemáme k dispozici pouze neoblíbenou „vrtačku“, ale i jiné techniky preparace jako laser nebo vzduchoabrazi, ale nutno podotknout, že obecně kvality těchto nových metod doposud nepřevýšily tradiční postupy. Důležitým trendem je udržení naprosté čistoty operačního pole (ošetřovaného zubu) a k tomu nám slouží tzv. kofferdam. Toto německé slovo znamená latexovou blánu izolující ošetřované zuby od okolního prostředí. Tím je garantováno, že pacient nemusí polykat odstraňované zbytky amalgámu, nemůže jazykem rušit lékaře při práci ani nejsou jeho ústa během výkonu vysušována umístěnou savkou.
Tam, kde následkem úrazu nebo zubního kazu již není možné udržet zub se zdravou dření (zubní pulpa), nastupuje tzv. endodontické ošetření. Dříve byly možnosti stomatologů v tomto ohledu značně omezené, ale dnes je díky novým strojovým technikám ošetření i operačním mikroskopům dosahováno dříve nemožných výsledků. Mezi pacienty velmi obávaný výkon „resekce kořenového hrotu“ je dnes díky kvalitnější endodontické péči prováděn jen velmi vzácně. Z pohledu mnoha pacientů však na prvním místě nestojí nejmodernější technologie zhotovování výplní, ale hlavně bezbolestné ošetření, které je díky velkému výběru místních anestetik i prostředků k jejich aplikaci doopravdy možné.

Léčba parodontitidy
Pro léčbu parodontitidy je důležitější prevence a dobrá spolupráce, nicméně i zde máme dnes v rukou mocnější nástroje než před několika desetiletími. Pacienty s pokročilým onemocněním dásní (zejména u nižších věkových kategorií) vyšetřujeme na přítomnost konkrétních agresivních bakterií (DNA testy parodontálních patogenů), jejichž odstranění následně provádíme pomocí kombinace antibiotik. Tento postup je však pouze nadstavbou, doplňkem tradiční hygienické péče a očišťování povrchu zubů profesionálně.

KofferdamLéčba ztrát zubů
Tam, kde již nejsme schopni zuby zachránit, nastupuje taková léčba, která má zajistit pacientovi obnovu všech funkcí chrupu (žvýkání, vyslovování, vzhled). Díky oseointegrovaným implantátům a keramickým zubům jsou dnes vyhlídky pacientů značně optimističtější než dříve. Téměř každý defekt chrupu lze v současnosti ošetřit tak, aby pacient neměl žádný diskomfort a trauma ze snímací protézy. Takové řešení je ovšem zcela mimo rámec veřejného zdravotního pojištění a je třeba počítat mnohdy i s investicí několika stovek tisíc korun.
Cena takových ošetření může dosahovat podle lokality a praxe značných rozdílů. Obecně lze říci, že zatímco preventivní péče stojí v progresivní praxi stokoruny, výplně tisícikoruny, náhrady chybějících zubů implantáty už desetitisíce a celkové rekonstrukce chrupu i několik stovek tisíc korun.

Kosmetické zákroky
Vzhledem k estetické významnosti zubů pro celkový vzhled obličeje, jsou některé praxe zaměřené hlavně na korekci estetických nedokonalostí. Estetické fasety z keramiky nebo kompozitní pryskyřice mohou relativně snadno vyřešit menší tvarové nedokonalosti zubů. Díky mikrochirurgickým postupům je dnes možné bojovat i s následky přehnaně prováděné, agresivní péče o zuby, kdy dochází k odhalování krčků zubů.

Analgosedace
Pacienti, které pro jejich strach nebo jiný handicap nejsme schopni ošetřit standardním způsobem, mohou absolvovat ošetření v tzv. analgosedaci. Během takového zákroku je pacient v částečném útlumu vědomí, nepříjemné vlivy nevnímá a nepamatuje si je po skončení zákroku. Tímto způsobem je možné ošetřit i pacienty s nezvladatelným dávivým reflexem nebo pacienty podstupující časově náročný chirurgický zákrok (mnohočetné implantace).

MUDr. Daniel Černý

Vademecum zdraví Léto 2008