LázněLéčebné lázeňství je vedle nemocniční a ambulantní péče ucelený léčebný systém, zakotvený v tradici a doplňující cíleně, všeobecně a systematicky předchozí složky v péči o zdraví jednotlivce i populace. Se zavedením systému zdravotního pojišťění v roce 1993 se změnil plátce hrazené lázeňské péče z České správy sociálního pojišťění na zdravotní pojišťovny. Lázeňská péče doporučená lékařem jako nezbytná součást léčebného procesu se dělí na komplexní lázeňskou péči - KLP (plně hrazenou) zdravotní pojišťovnou a příspěvkovou lázeňskou péči - PLP (částečně hrazenou).
Léčebný pobyt může občan absolvovat jako klient-samoplátce, nebo prostřednictvím zdravotní pojišťovny, jako součást potřebné zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Možnosti jsou následující:

Komplexní lázeňská péče
Dříve to byly tzv. křížkové lázně. Vaše zdravotní pojišťovna vám hradí veškeré náklady na vyšetření, léčení, ubytování a stravování. Lázeňský lékař vám vystaví pracovní neschopnost.
Ubytování je v souladu se smlouvou se ZP poskytováno v definovaných standardech bez nutnosti doplatku.
Pojištěnec doplácí pouze za nadstandardní ubytování a služby, např. 1 lůžkový pokoj, televize a lednice na pokoji atd. S nutností doplatku je pojištěnec seznámen nejpozději při předvolání k nástupu lázeňské péče.
Stravování je smlouvou se ZP zajištěno v tomto rozsahu: snídaně - kontinentální, oběd - výběr ze dvou vařených jídel, večeře - výběr ze dvou jídel.
Léčení obsahuje lékařskou a sesterskou péči, nasmlouvaný objem procedur a léky na interkurentní onemocnění (jedná se o onemocnění vzniklé během léčení). Léky, které užíváte doma, si do lázní musíte dovézt v dostatečném množství na celý předpokládaný pobyt.
Návrh na léčbu vystavuje ošetřující lékař na doporučení odborného lékaře a po dohodě s vámi uvádí podle diagnózy i požadované lázeňské zařízení. Návrh je předán k ověření a potvrzení reviznímu lékaři vaší zdravotní pojišťovny. Pokud je tento návrh schválen, pojišťovna jej odešle do lázeňského zařízení. To vás pak písemně vyzve k nástupu lázeňské léčby. Termín léčby je určován podle stupně naléhavosti, zpravidla do 3 měsíců od data vystavení, a je závazný. Může být měněn jen ze závažných důvodů, které je nutné lázeňskému zařízení s dostatečným předstihem sdělit.

Příspěvková lázeňská péče
Vaše zdravotní pojišťovna vám hradí vyšetření a léčení v lázních v plné výši. Sami si hradíte náklady na ubytování a stravování. Lázeňskou péči čerpáte ze své dovolené. Návrh na léčbu vystavuje ošetřující lékař a po dohodě s vámi uvádí i požadované léčebné zařízení. Návrh je předán k ověření a potvrzení reviznímu lékaři vaší zdravotní pojišťovny. Pokud je návrh schválen, dostanete jej zpět a termín nástupu léčby si s určeným lázeňským zařízením dohodnete sami. Léčení se musí uskutečnit do 6 měsíců od data vystavení návrhu.
Léčení obsahuje lékařskou a sesterskou péči, nasmlouvaný objem procedur a léky na interkurentní onemocnění. Léky, které užíváte doma, si do lázní musíte dovézt v dostatečném množství na celý předpokládaný pobyt.
Pokud bydlíte v blízkosti určeného lázeňského zařízení, můžete na léčení také dojíždět. Postup při sjednávání ambulantní léčby je stejný, jízdné vám pojišťovnou nebude propláceno.

Samoplátce
V případě, že vám pojišťovna neuhradí pobyt v lázních ani v celku ani částečně, máte samozřejmě možnost uhradit si veškerý pobyt v lázních sami. Jako klient samoplátce nepotřebujete tedy návrh na lázeňskou péči a další schvalování. Lázeňskou péči čerpáte ze své dovolené.

MUDr. Marie Rebjonková

Vademecum zdraví Léto 2006