Cévní mozková příhoda (CMP nebo také lidově mrtvice) je velmi zákeřné akutní onemocnění vyžadující okamžitou lékařskou pomoc. Statistiky dokazují, že pacient musí být optimálně ošetřen do 3 hodin po události. S každou další hodinou ba minutou se naděje postiženého na návrat k normálnímu životu dramaticky zmenšuje. Lidé mají tendenci situaci podceňovat, protože CMP většinou neprovází akutní bolest. Když se mozkový infarkt nebo krvácení projeví naplno, bývá už pozdě a pacient není schopen svému okolí cokoliv sdělit. Proto je pro takto postiženého člověka životně důležitý aktivní přístup jeho okolí. Díky následujícím třem bodům pozná i laik, zda například dezorientovaného člověka na ulici postihla cévní mozková příhoda:

Kontrola obličeje - nemocnému s CMP při úsměvu nebo odhalení zubů zpravidla poklesne jeden z koutků úst, které do sebe nesymetricky zapadají.

Kontrola rukou - pokud požádáte nemocného, aby dal ruce před sebe dlaněmi dolů, ruka, kterou zasáhlo ochrnutí vlivem CMP, rychle klesá k tělu.

Kontrola řeči - pokud požádáte nemocného, aby po vás opakoval jednoduchou větu nebo rčení, například „Starého psa novým kouskům nenaučíšâ€œ, nebude toho schopen nebo bude jednotlivá slova komolit.

Zdroj: CMP - Vysoce závažné, ale léčitelné onemocnění: MUDr. Robert Mikulík, MUDr. Dana Hlaváčková

Vademecum zdraví Zima 2008