SeniorPřestože pojem andropauza týkající se mužské části populace není dosud v širší veřejnosti tak zažitý jako menopauza týkající se žen, nalezneme zde některé podobnosti. S přibývajícími roky také muže postihují čistě specifické mužské problémy, podobně jako ženy. Rozdíl je v tom, že na rozdíl od půvabnější části lidstva, muži nemají svého lékaře - specialistu, s nímž by nastupující zdravotní problémy či prosté fyziologické změny řešili. Ženy, mají v tomto ohledu oproti mužům tu výhodu, že jsou na určitý předěl, který menopauza coby jasně daná přírodní zákonitost představuje, připraveny dlouhodobě. Tento fakt je u nich u nich zkrátka více zakódován a své specifické zdravotní problémy jsou zvyklé řešit s lékařem specialistou, kterým je gynekolog. Po velmi dlouhou dobu svého života ženy vědí, že tento okamžik nastane, muži však mívají často tendenci hned tak si něco nepřipouštět. Potom však nejsou na podobný předěl spojený mimo jiné s úbytkem mužských hormonů, tedy na andropauzu, jak toto období nazýváme, dostatečně připraveni. A to zejména po psychické stránce. Když se pak určité zdravotní komplikace objeví, reagují často tak, jak byli zvyklí, problémy odsouvají. Je však důležité nestrkat hlavu do písku a uvědomit si, že menší problémy se řeší snáze, než větší, když se nechají takzvaně odležet.

Nic netrvá věčně
Ani vitalita, přesto že se většině mužů ve dvaceti či třiceti letech zdá, že tomu tak bude. A tak přichází ke slovu obor, který pečuje o mužské zdraví, andrologie. Ten se zabývá zjišťováním příčin specifických problémů spojených s mužským zdravím a jejich následným řešením. Fyziologické změny u mužů se objevují s přibývajícím věkem. Nejčastěji zhruba kolem padesátého roku života. Mezi hlavní příčiny „mužských problémů“ patří hormonální změny. Srovnávat andropauzu s ženským přechodem není však zcela přesné, neboť změny u mužů probíhají pomaleji než u žen, a nejsou spojeny se zástavou tvorby zárodečných buněk, tedy spermií.
Jejich nástup a průběh je značně individuální. Androgeny, tedy mužské pohlavní hormony (nejznámější je asi testosteron), se vytváří hlavně ve varlatech. Menší část se také vytváří v nadledvinách a v mozkové tkáni. Pokles hladiny testosteronu v krvi je zřejmý již od třicátého roku života. Nedostatek mužských pohlavních hormonů má negativní dopad na celý organizmus, neboť všechny lidské tkáně potřebují ke své stavbě bílkoviny. Nejsou-li k dispozici, tělo pak rychleji stárne, dochází k akceleraci biologického věku se všemi jeho negativními následky. Tomu ale lze předejít včasnou diagnózou a následnou léčbou.

Milan Budínský

Vademecum zdraví Jaro/Léto 2010