Mytí rukouPravidelná hygiena nemá vliv jen na vaše zdraví. Skupina britských vědců přišla s výzkumem, který podle nich dokazuje, že lidé pravidelně si myjící ruce jsou shovívavější ke svému okolí. To, že mytí rukou souvisí s morálním úsudkem člověka zkoumali na skupině 44 dobrovolníků. Lidé, kteří si často a pravidelně myjí ruce jsou podle výzkumu mnohem opatrnější při vynášení soudů nad druhými a posuzují jejich jednání daleko liberálněji. Ohleduplnost jejich povahy se přitom projevuje i zmiňovanou pravidelnou hygienou. Díky ní chrání před nemocemi nejen sebe, ale i druhé. Naopak série testů dokázala, že dobrovolníci se špinavýma rukama jsou konzervativnější a častěji vynášejí resolutní úsudky o chování ostatních.

(red)