V Nemocnici Na Homolce (NNH) používají kardiologové novinku pro odstranění vrozeného nežádoucího otvoru v přepážce mezi srdečními síněmi, který může zapříčinit mozkovou mrtvici, migrénu i dekompresní nemoc u potápěčů. Dírku o velikosti pět až deset milimetrů dokáží zakrýt novým speciálním uzávěrem, který je k pacientovu organizmu šetrnější než ty dosud používané, uvedl vedoucí oddělení intervenční kardiologie NNH doc. MUDr. Martin Mates CSc.
Tato abnormalita srdeční přepážky se nazývá PFO, zkratka z anglického Patent Foramen Ovale. „Má ji až čtvrtina dospělých, většině z nich však nepůsobí celý život žádný problém. Některým lidem však za určitých okolností hrozí nebezpečí, že se tímto otvorem dostane drobná krevní sraženina cévním řečištěm až do mozku, kde může zapříčinit malou nebo i rozsáhlou mrtvici,“ vysvětlil doc. Mates. Připomněl, že podle řady studií se PFO také negativně projevuje na vzniku Okludérmigrén a dekompresní nemoci potápěčů, tedy onemocnění, které je zapříčiněno změnou tlaku vzduchu.
Kardiologové často PFO odhalí až tehdy, když pacientovi, který již prodělal nějakou mozkovou příhodu, udělají podrobné vyšetření. Aby zamezili opakování mrtvice a případným jiným komplikacím, vrozený otvor uzavřou. Složený uzávěr (okludér), který se skládá ze dvou disků spojených stopkou, dopraví do srdce pomocí speciální cévky (katétru). Katétr zavedou do srdce vpichem z třísla do velkých cév. Poté jeden disk okludéru protáhnou PFO z pravé do levé srdeční síně, roztáhnou jej a otvor jím přikryjí. Druhou část okludéru umístí naproti němu na stěně přepážky v pravé síni a ucpou tak otvor z druhé strany. Uzávěr je velký 20 nebo 25 milimetrů. Je vyroben ze speciálních kovů (nitinolu, platiny) a polyesteru.
„Metoda jako taková se používá již několik let. Nyní však máme jako jedni z prvních ve východní Evropě k dispozici nový okludér Premere, který má oproti jiným typům několik výhod. Zatímco u dosud užívaných uzávěrů je vzdálenost mezi oběma disky konstantní, Premere umožňuje vzdálenost měnit a nastavit podle potřeby. Tím se docílí dokonalejšího ucpání otvoru. Tato výhoda se uplatní zejména v případě, kdy má pacient přepážku silnější a dírka v ní je vlastně spíš delší kanálek,“ doplnil intervenční kardiolog MUDr. Petr Kmoníček. Další výhodou je, že disky Premere mají menší a lehčí konstrukci, takže méně zatěžují srdce. „Tento uzávěr je bezpečnější a šetrnější k lidskému organizmu,“ uzavřel MUDr. Kmoníček.
Na Homolce zatím použili Premere u tří pacientů, kteří před zákrokem prodělali drobnou mozkovou příhodu. Otvor v srdeční přepážce u nich kardiologové objevili při podrobném vyšetření.
„Je však nutné zmínit, že tento nový typ uzávěru však není vhodný pro všechny pacienty. Otvor v přepážce nesmí přesáhnout určité rozměry, zpravidla 13 milimetrů, “ zdůraznil doc. Mates.
Mozková mrtvice je cévní onemocnění, při kterém jsou postiženy tepny zajišťující výživu mozku. Cévní neprůchodnost, ať již vyvolaná krevní sraženinou (trombem) nebo vmetkem (embolií), vede k přerušení přívodu krve a tedy i kyslíku a živin do příslušné oblasti mozku. Cévní mozková příhoda (CMP), nebo-li iktus či mrtvice, je po onemocnění srdce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok postihne CMP kolem 15 miliónů lidí po celém světě, z nichž téměř třetina na toto onemocnění zemře a u další třetiny zůstanou trvalé následky.

Tisková zpráva Nemocnice Na Homolce