V Komplexním kardiovaskulárním centru Nemocnice Na Homolce implantovali lékaři tento týden dvěma nemocným novou aortální srdeční chlopeň, a to pomocí tenkých trubiček (katétrů) zavedených přes hrudník do srdečního hrotu. Umělá náhrada tak převzala funkci chlopně původní, která byla zúžená v důsledku degenerativních změn a bránila tak správnému průtoku krve. „Zákrok je vhodný pro nemocné, pro něž by byla otevřená operace srdce z různých důvodů velmi riziková a u nichž nelze zavést chlopeň přes tepny v třísle. Tímto se nám otevírají nové možnosti pro léčbu zejména starších pacientů z Prahy a středních Čech, protože tento typ výkonu (přístupem přes srdeční hrot) s novým systémem Edwards Sapien se na jiném pražském pracovišti dosud nedělá“ uvedl vedoucí lékař intervenčního týmu doc. MUDr. Martin Mates, Csc., FESC.
Stenóza neboli zúžení aortální srdeční chlopně je nejčastější operovanou srdeční vadou ve starším věku. Výskyt této chlopenní vady roste s věkem nemocných. Projevuje se dušností, bolestí na prsou při námaze nebo i krátkými ztrátami vědomí (synkopami).
V Nemocnici Na Homolce se katetrizačnímu zavedení chlopně podrobily dvě pacientky ve věku 84 a 85 let. „Kvůli jejich celkovému zdravotnímu stavu včetně stavu tepen bylo možné opravit poškozené aortální chlopně jen tímto způsobem. Obě se po výkonu cítí dobře, a co je nejdůležitější, jejich srdce funguje lépe než před ním“ řekl doc. Mates.
Implantace chlopní provádí multioborový tým lékařů. Pacient je při výkonu v celkové anestezi, kterou provádí speciálně vyškolený anesteziolog. Kardiochirurgové provádějí řez na hrudníku pacienta a vpich do hrotu srdce a ve spolupráci s intervenčními kardiology zavádějí do srdce katétr s umělou chlopní. Nejprve roztáhnou balónkem původní zúženou chlopeň a do vzniklého otvoru uloží novou chlopeň, vsazenou ještě do kovové mřížky (stentu). Před výkonem je potřeba provést velmi přesné vyšetření srdce, a proto jsou nedílnou součástí týmu i kardiolog provádějící ultrazvukové vyšetření srdce a rentgenolog hodnotící výsledky výpočetní tomografie.
„Tento kombinovaný výkon je možný jen díky úzké spolupráci všech specialistů Kardiocentra Nemocnice Na Homolce“ upozornil primář Kardiochirurgického oddělení a přednosta Kardiocentra MUDr. Å těpán Černý, Csc., MBA. „Představuje také jistý trend do budoucnosti, kdy už se nebude rozlišovat, zda se na záchraně zdraví pacienta podílejí kardiochirurgové či kardiologové“ dodal primář Kardiologického oddělení NNH doc. Petr Neužil, CSc., FESC.
Donedávna byla jedinou léčbou operace srdce při otevřeném hrudníku, kdy kardiochirurgové postiženou chlopeň odstraní a nahradí novou chlopenní protézou. Podle celoevropského průzkumu organizovaného Evropskou kardiologickou společností je však přibližně třetina nemocných ve věku nad 75 let neoperována, i když by operaci potřebovala. Většinou je důvodem vysoké předpokládané riziko výkonu.
V posledních pěti letech se začala používat méně invazivní katetrizační metoda, kdy je chlopeň do srdce dopravena katétrem. Lze ji zavést dvěma způsoby - přes tepnu v třísle, jak je již výkon prováděn v několika pražských a mimopražských nemocnicích, nebo po přímém vpichu do hrotu srdce (transpikální přístup). Zavedení přes tříslo však není vždy možné nebo výhodné (tepna je úzká, postižená). Pak je jediným řešením transpikální přístup. V České republice tento způsob dosud prováděli pouze v Hradci Králové a Brně. Nyní se k nim přidali i v Nemocnici Na Homolce, a to s novou generací systému Edwards jako jedni z prvních v Evropě.

Tisková zpráva Nemocnice na Homolce