Nádory trávicího traktuPřes veškeré pokroky v diagnostice i léčbě zůstávají jednou z nejčastějších příčin nemocnosti i úmrtnosti. Nádory trávicího traktu jsou ve svém úhrnu nejčastější lokalizací maligního bujení vůbec. Jedním z důvodů je, že na rozdíl od některých nádorů ostatních orgánů jsou většinou typickými chorobami zralého věku a manifestují se v průměru v období nad šedesát let.

Charakteristika nádorových onemocnění
Nádory trávicího traktu mají vedle odlišností vyplývajících z různých lokalizací a funkcí postižených orgánů řadu společných rysů, určujících jejich průběh. V 90 % se jedná o nádory vyskytující se ve zralém věku nad 60 let. Zvýšené riziko jejich vzniku obecně nesou rodinní příslušníci nemocných. Významným rizikovým faktorem většiny z nich jsou typické rysy současné civilizace – nesprávné dietní návyky, malá fyzická aktivita, alkoholizmus a kouření. Dalším predisponujícím faktorem je chronický zánět příslušného orgánu. Jediným účinným způsobem léčby všech těchto nádoEndoskopicky lze zavést kovovou endoprotézu, která zprůchodní zúžení trávicí trubice či žlučových cest.rů je radikální chirurgické odstranění podmíněné včasnou diagnózou. V pozdějších fázích léčba symptomatická činí život snesitelným, přežití však již neprodlužuje. Ideální by tedy bylo nalézt způsob, jak tyto nádory systematicky detekovat v časném stadiu. V dohledné době je takovýto systematický screening reálný pouze u karcinomu tlustého střeva a konečníku. Důležité je také zvyšovat obecné povědomí o rizikových faktorech a prvních příznacích. Každý by si měl být vědom svého individuálního rizika daného způsobem života a zděděnými dispozicemi. Konečně důležitá je znalost varovných příznaků. Na rozdíl od obecného povědomí, nádory se většinou nemanifestují dramaticky. Nej­častějšími prvními symptomy jsou nechutenství, únava, hubnutí, nadýmání. Pokud se tyto obtíže vyskytnou ve zralém věku u osoby dosud zdravé, je třeba podstoupit komplexní vyšetření. Není správné nechat se uchlácholit prvním negativním zobrazovacím vyšetřením či málo významným náhodným nálezem.
Nádory trávicího systému jsou realitou, se kterou musíme počítat, kterou nelze zcela eliminovat, úmrtnost v populaci lze však snížit o desítky procent. Hlavním a nezastupitelným principem je vlastní aktivita. Dodržujme životosprávu, informujme se o povaze těchto chorob a možnosti prevence.

Nádory jícnu a žaludku
Karcinom jícnu zaznamenal v euroamerické oblasti největší nárůst v posledních letech. Ještě daleko častější je v některých asijských zemích. Jeden jeho typ souvisí s alkoholizmem a kouřením, druhý vzniká v důsledku zánětu jícnu – gastroesofageálního refluxu. Zde prevence ve smyslu systematické detekce časných stadií prakticky neexistuje, prvním příznakem bývá obvykle ztížené polykání u poměrně pokročilého tumoru.
Výskyt nádoru žaludku mírně klesá. Nejčastější je v Japonsku, kde také vznikl první preventivní screeningový program na endoskopickém principu. Jeden z jeho nejčastějších typů vzniká v terénu chronického zánětu v důsledku dlouhodobé infekce Helicobacter pylori. Tato infekce je nepochybně rizikovým faktorem, souvislosti jsou však složitější a skutečnost sama o sobě neznamená nutnost automatické paušální léčby této infekce. Infikovaných je nás totiž v dospělosti více než 40 %, nádor se však vyvine jen u nepatrné menšiny a naopak, naprostá absence infekce, se kterou lidstvo po staletí ko­existuje, by mohla vést k jiným problémům nehledě na obecnou problematiku snižující se účinnosti antibiotické léčby.

Dokonalý digitalizovaný endoskopický obraz umožňuje zvýraznění patologických struktur.Kolorektální karcinom
Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů vůbec a Česká republika je na žebříčku výskytu této nemoci na prvním místě. Frekvence jeho výskytu se v předcházejících desetiletí zvyšovala, největší nárůst lze v nedávné době zaznamenat v zemích Asie, což vcelku jednoznačně naznačuje vliv tzv. civilizačních faktorů, zejména nadváhy a koncentrované kalorické potravy. V euroamerické oblasti se křivka vzestupu v posledních letech láme směrem dolů, patrně v důsledku zvýšené pozornosti, kterou společnost celé problematice věnuje. Karcinom tlustého střeva a konečníku má mimořádné předpoklady k tomu, aby se s ním společnost úspěšně vypořádala. Nádor roste relativně pomalu, doba od prvních maligních detekovatelných změn až po generalizaci onemocnění čítá více než deset let. Zhoubná tkáň roste nejdříve dovnitř tlustého střeva, do jeho obsahu se uvolňuje krev a další detekovatelné látky. Nádor je také dobře zobrazitelný, a to již v období, kdy ještě není zhoubný. Jeho odstranění v této fázi je relativně snadné a znamená plnou úzdravu. V posledních letech lze zaznamenat celosvětový boom programů zaměřených na časnou detekci (tzv. screeningových programů). Jsou založeny na několika zcela odlišných principech. Nejjednodušším, ale nejméně přesným je vyšetření stolice na skryté krvácení. Je zcela prosté vedlejších účinků, přesto je obtěžující. Musí se provádět pravidelně, nejlépe v jednoročních intervalech, v případě pozitivity následuje endoskopie. V posledních letech se objevila vyšetření stolice na jiných principech (genetika i jiné), do klinické praxe však nebyla uvedena též z důvodů cenových.
Ústřední diagnostickou metodou zůstává koloskopie. Jako všechna endoskopická vyšetření je nepříjemná, tuto nepříjemnost však není důvod zveličovat. Součástí vyšetření je příprava lačněním a vyprázdněním pomocí projímadla. Vyšetření samo lze po dohodě provést pod analgosedací různého charakteru, která nepříjemné pocity a vzpomínku na ně zcela eliminuje. Řada nemocných však koloskopii toleruje bez jakéhokoli utlumení, po vyšetření poznamenají, že jejich obavy byly přehnané, a stejný přístup upřednostňují při případných kontrolách. Méně nepříjemné zobrazovací metody jako virtuální (CT) holografie a kapslové endoskopie vzbuzují velké očekávání, nicméně musejí být zhodnoceny v přesných studiích a jejich masovému rozšíření zatím brání i vysoká cena.

Nádory žlučníku a jater
Nádory žlučníku a žlučových cest jsou choroby se špatnou prognózou. Radikální operace je výjimkou, citlivost na chemoterapii a radioterapii je malá. Rizikovým faktorem karcinomu žlučníku je pokročilá cholecystolitiáza, tzv. porcelánový žlučník. Nádory jater nejčastěji komplikují jaterní cirhózu. Účinným řešením je chirurgické odstranění nebo přímo transplantace celého orgánu.

Rakovina slinivky břišní
Zvláštní kapitolou je karcinom slinivky břišní. Jedná se o nádor s jednou z nejhorších prognóz vůbec. Zřejmých příčin je několik. Slinivka břišní je hluboko uložený orgán poměrně obtížně přístupný vyšetření a se složitou strukturou a vztahy k okolním orgánům, což činí operaci velmi náročnou. Již v době prvních obtíží se nádor obvykle rozšířil do dalších orgánů, jako jsou lymfatické uzliny a játra. Nádor se zpočátku projevuje nejčastěji nevýraznými obtížemi, které nemocný i lékař může podcenit. Jedinou účinnou léčbou je radikální operace s úplným odstraněním nádoru. Vzhledem k rychlému šíření je však tato šance reálná maximálně u 20 % postižených. I tato radikální operace však obvykle znamená pouze oddálení smutného konce. Chemoterapie a radioterapie jsou málo účinné. Průměrné přežití nemocných s nádorem slinivky se po stanovení diagnózy pohybuje kolem šesti měsíců, chemoterapie a radioterapie je prodlužuje na dvojnásobek, úspěšná operace na několik let. Dlouhodobé přežití je skutečnou raritou. Významným rizikovým faktorem rakoviny slinivky je kouření, chronický zánět slinivky a dále několik samo o sobě závažných onemocnění. Současná úroveň znalostí a vyšetřovacích metod dává jen malou šanci na systematické pátrání po časných formách nádoru.

Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Vademecum zdraví Podzim 2008