- Vademecum zdraví - http://vademecum-zdravi.cz -

Narušená psychika

Posted By Zlata Bursí­ková On 22. 5. 2009 @ 14.27 In Poradna / Prevence, Nervová soustava, Diagnóza → | Comments Disabled

LidéLidé se pod vlivem moderního způsobu života a špatných návyků v posledních několik desítkách let stávají oběťmi různých civilizačních chorob. Nejčastější jsou nemoci kardiovaskulárního aparátu, cévní choroby, alergická onemocnění a diabetes. Přitom dramaticky roste i počet nových duševně nemocných pacientů.

Pacienty jsou hlavně ženy
Podle statistik Ústavu zdravotnických informací, zveřejněných v nedávné době, se rozhodlo navštívit ordinace psychiatrů na půl miliónu nových pacientů. V České republice tak dochází k narůstajícímu trendu ve výskytu psychiatrických onemocnění a jimi postižených osob. Psychiatrická onemocnění tak mohou být zařazena mezi další civilizační choroby, kterými nutně platíme za současný způsob života. Psychiatrické ambulance navštěvují převážně ženy, ty tvoří přibližně 60 % pacientů. Ženy také více trpí neurotickými poruchami, depresemi či různými fobiemi. Podle informací ÚZIS pochází nejvíce pacientů z Prahy, která o celých sedmdesát procent převyšuje celorepublikový průměr. Na druhém místě je Olomoucký kraj, který převýšil průměr o celých 44 %.

Stresující velkoměsta
StresZ citovaných informací tak jednoznačně vyplývá, že na zvýšeném počtu pacientů trpících psychiatrickými chorobami se může podílet i prostředí, v němž tito lidé trvale žijí či mu jsou po delší dobu vystaveni. Jak je zřejmé, většina z těchto pacientů pochází z velkoměst či velkých městských aglomerací. Lidé žijící ve velkoměstech jsou často vystaveni dlouhodobého stresu, velkým nárokům v zaměstnání, ale i v domácím prostředí a téměř zcela zde chybí možnost dostatečné relaxace. Lidé žijící v ruchu velkoměst jsou navíc zatíženi uzavřeností a lhostejností jednotlivce k svému okolí. Všechny tyto faktory tak mohou být reálně přímou cestou ke vzniku a rozvoji různých psychických poruch či chorob, mezi nimiž nechybí paranoidní schizofrenie, neurózy, deprese a řada dalších.

Co nás čeká?
Psychiatrická onemocnění se pro moderního člověka stávají reálnou hrozbou. To do jisté míry vyzývá k dalším výzkumům a studiím podobných témat. Ať tak či onak je zřejmé, že život a zaměstnání ve velkých městech s sebou nese i jiný životní styl, zvyky a mnohá skrytá nebezpečí, která si často ani neuvědomujeme.

Michal Å ebek

Vademecum zdraví Jaro 2009


Article printed from Vademecum zdraví: http://vademecum-zdravi.cz

URL to article: http://vademecum-zdravi.cz/narusena-psychika/