U lékařeSkutečnost, že stejně jako vše živé a podobně i většina věcí, opotřebovává se a stárne i lidské tělo, je nezvratná. Jde o to, že tento proces, ač je u každého jedince individuální, lze ovlivňovat. Zaměříme-li se na prevenci a zdravý životní styl, můžeme se tak řadě nemocí vyhnout, či je oddálit. Nepřímo si tak prodlužujeme život. Tuto skutečnost by měli mít na paměti určitě kuřáci, když si zapalují cigaretu.

Přístup ke zdraví
Moderní medicína zabývající se civilizačními chorobami a prevencí nemocí potřebuje nejprve vědět, co nejvíce ohrožuje zdraví populace. O jaké nemoci se jedná, co je jejich příčinou a následně se zaměřuje na možnosti jejich odstranění.
Samozřejmě ne každý může být odborník v této oblasti, ale výstupy vědeckých poznatků určené pro širší veřejnost či zprostředkované tiskem a médii jsou dostupné v podstatě každému. Záleží tak jen na vás, zda se o to nejcennější, co každý z nás má, budete zajímat alespoň tak, jako o výsledky sportovních akcí, módní trendy či kulinářské recepty. Jestli tak činíme, je do určité míry možné vysledovat z údajů o zdravotním stavu obyvatelstva. Ten lze charakterizovat celou řadou nejrůznějších údajů. Základ tvoří ukazatele založené na úmrtnosti a nemocnosti. Z hlediska možné prevence nás zajímá, která onemocnění jsou jednak nejčastější, ale také nejzávažnější, a tedy vedou k narušení zdraví a ke smrti.

Na co umíráme
Zaměříme-li se zejména na Českou republiku, pak je zřejmé, že nejčastější příčinou úmrtí jsou kardiovaskulární nemoci, zejména vysoký krevní tlak, cévní onemocnění či ischemická choroba srdeční. V úhrnu představují více než polovinu všech příčin úmrtí. Dále se jedná o onkologické onemocnění, na které připadá více než čtvrtina úmrtnosti.
Znepokojivý je však nárůst některých onemocnění, které sice nejsou bezprostřední či jedinou příčinou úmrtí, avšak jejich nárůst je poměrně alarmující, a navíc pacientům značně omezují kvalitu jejich života. Zde se jedná zejména o nemocni pohybového aparátu, kde je častá především osteoporóza, dále roste výskyt onemocnění metabolizmu, hlavně se stále častěji vyskytuje diabetes melitus, tedy cukrovka, a v neposlední řadě i nemoci štítné žlázy.
Informace o značně vysokém podílu srdečně-cévních a nádorových onemocnění na úmrtnosti populace by nemusela být sama o sobě tak stresující, vezmeme-li v úvahu, že člověku nebyla dána do kolébky nesmrtelnost. Avšak za předpokladu, že tato onemocnění by byla příčinou smrti až ve značně pokročilém věku, tedy nám biologicky daném dosažitelném věku (ten se odhaduje v teoretickém rozmezí zhruba 100 až 120 let). V tomto kontextu je tedy důležité si dát práci se zjišťováním příčin úmrtí, ale také toho, kdy na ně umíráme.

Příčiny úmrtnosti
Z řady statistik jsou patrné hlavní příčiny úmrtí v závislosti na věku. Přestože se vyskytují rozdíly dané pohlavím, obecně lze hlavní nebezpečí pro ženy i pro muže v průběhu jejich života a přibývajícího věku, poměrně přesně popsat. Při zkoumání čísel je však třeba vzít v úvahu, že v různých věkových skupinách se značně liší počet obyvatel, proto je nezbytné hovořit o poměrech vztažených na tisíc obyvatel, aby bylo dosaženo vypovídací hodnoty.
Nepříjemným zjištěním však je, že i u mladších věkových kategorií patří mezi nejčastější příčiny předčasné úmrtnosti srdečně-cévní a nádorová onemocnění. Oproti nejvyšším věkovým skupinám, kde přece jen převažují srdečně-cévní onemocnění, se u mladší populace stále více ukazuje nebezpečí rakoviny. Pokud jde o rozdíly mezi muži a ženami, je u mužské části populace patrnější vyšší úmrtnost na oběhové nemoci, ale také na různé úrazy.
Znepokojivá je právě skutečnost, že u mladých věkových skupin, zejména u mužů, dominuje jako hlavní příčina smrti úrazy, což je faktor, který bychom mohli při větší opatrnosti ke svému zdraví výrazně eliminovat. Dostáváme se tedy k oblasti prevence a odpovídajícímu zájmu o vlastní zdraví. Je zřejmé, že zde je skryt výrazný potenciál k prodloužení lidského života a zejména k jeho kvalitnějšímu a plnohodnotnějšímu prožívání, a to i ve vyšším věku.

Milan Budínský

Vademecum zdraví Jaro/Léto 2010