Poruchy menstruačního krvácení lze rozčlenit do dvou základních skupin. Do té první patří projevy silnější, než jsou obvyklé, tedy případy, kdy se jedná o časově delší či z hlediska intenzity silnější projevy krvácení. A pochopitelně do kategorie druhé lze přiřadit obracené projevy, tedy případy krvácení slabého, dostavujícího se po dlouhých intervalech, nebo i zcela chybějícího.

Důvody
Pokud jde o příčiny uvedeného jevu, mohou být rozličné a může jich být poměrně mnoho. Přirozeně je zde souvislost se správnou hormonální hladinou v organismu. Proto jsou poruchy menstruačního krvácení často zaznamenávány v období přechodu a též dospívání. V obou věkových protipólech je totiž rovnováha hormonálních hladin v ženském těle nejkřehčí.
Odchylky menstruačního cyklu mohou mít původ v mozku, kdy primární příčinou může být užívání některých léků, ale i vliv silného stresového faktoru. S problémy se mohou setkávat též aktivní, zejména vrcholové sportovkyně. Příčiny lze hledat i v dalších orgánech, zejména v poruchách činnosti štítné žlázy. Ale důvody mohou být samozřejmě další a poměrně rozličné. Lze mezi ně zařadit například onemocnění dělohy či cysty na vaječnících.

Jak reagovat
Zásadou, kterou ženy nemohou nic zkazit, je pravidlo, které by šlo popsat slovy nic nepodceňovat. Tedy dodržovat zásadu, že každé nepravidelné jak menstruační, tak i mimo menstruační krvácení by mělo být konzultováno s lékařem, který rozhodne o dalším postupu a případném vyšetření. Zejména je důležité vyloučit ty nejzávažnější příčiny tohoto projevu, mezi které patří mimoděložní těhotenství, nádorové onemocnění, zánět či polyp.
Zde je tedy namístě komplexní gynekologické vyšetření včetně ultrazvukového. Dojde-li k vyloučení organické poruchy, je třeba vyšetřit hormonální hladiny. To je třeba realizovat v průběhu menstruačního krvácení, neboť v tomto období jsou úrovně jednotlivých hormonů dobře reprodukovatelné. Rovněž vyšetření hladin hormonů štítné žlázy je žádoucí, neboť její špatná funkce poměrně často vede právě k poruchám menstruačního krvácení.

Normalizace cyklu
Léčbu poruch menstruačního cyklu je žádoucí zaměřit na původní příčinu. Tedy je podstatné, zda zdroj komplikací leží v oblasti nesprávných hormonálních hladin, či zda je na vině nějaká organická porucha. V tomto případě je její odstranění rozhodující pro úpravu cyklu. Léčení hormonálních odchylek je nezřídka složitější či komplikované.
Je proto důležité zvážit primární cíl, ke kterému chce pacientka dospět. Tedy probrat s lékařem cíle léčby, například těhotenství, pravidelnost krvácení či snížení jeho intenzity. Například silná či častější hormonálně podmíněná krvácení lze ovlivnit léky, obvykle jsou aplikovány hormonální antikoncepční přípravky.

red

Vademecum zdraví Podzim/Zima 2010