Nové hodnocení rychlých diagnostických testů může napomoci zdravotníkům v krátkém čase identifikovat pacienty, kteří trpí malárií a tudíž potřebují bezodkladnou péči. Tento postup následuje doporučení Světové zdravotnické organizace, aby byla diagnóza nákazy malárií potvrzena před započetím samotné léčby.

Rychlé diagnostické testy na malárii
Program hodnocení testů na malárii (The Malaria Product Testing Evaluation Programme) právě prezentoval nové výstupy 29ti rychlých diagnostických testů a zjistil, že 15 z nich splnilo minimální požadavky dle kritérií WHO.
„Tyto rychlé testy jsou velkým pokrokem v kontrole malárie,” řekla Dr. Alena Å teflová, ředitelka Kanceláře WHO v České republice. „Lepší diagnostika této nemoci totiž zajisté může napomoci snížit dětskou úmrtnost, což je jedním z Rozvojových cílů tisíciletí OSN.”
V roce 2008, bylo testováno pouze 22 % podezření na malárii, a to v 18ti z 35ti afrických zemí. Univerzální diagnostika by mohla napomoci zdravotníkům identifikovat, kteří pacienti s horečkou byli nakaženi malárií a potřebují antimalárika a kteří trpí nějakou jinou nemocí a potřebují péči jinou. Podle Dr. Roberta Newmana, ředitele WHO Globálního programu boje proti malárii tyto testy pomohou testovat lidi žijící v odlehlých oblastech, kteří nemají přístup k mikroskopické diagnostice a u kterých se malárie nejčastěji objevuje.

25. duben - Světový den boje proti malárii
Malárie je preventabilní a léčitelné onemocnění. Přibližně polovina světové populace je vystavena riziku nakažení malárií, obzvláště lidé, kteří žijí v rozvojových zemích. Malárií se ročně nakazí více než 500 miliónů lidí a zemře na ni téměř 1 milion. Břímě této nemoci je nejvíce pociťováno v subsaharské Africe, ale nemoc rovněž zasahuje Asii, Latinskou Ameriku, Střední východ a části Evropy. V Evropském regionu WHO se v letech 1995-2009 hlášená čísla případů výskytu malárie snížila z 90 712 na 285. V současné době malárie stále působí problémy v 6ti z 53 členských států tohoto regionu, jmenovitě Ázerbájdžán, Gruzie, Kyrgystán, Tádžikistán, Turecko a Uzbekistán.

Světový den boje proti malárii, který byl vyhlášen na 60. zasedání Světového zdravotnického shromáždění v květnu roku 2007, je den, který připomíná celosvětové úsilí zajištění efektivní kontroly malárie. Tento den je příležitostí:
• pro jednotlivé země v postižených regionech, aby se jedna od druhé učily a sdílely nabyté zkušenosti;
• pro nové sponzory, aby se připojili k celosvětovému společenství boje proti malárii;
• pro výzkumné a akademické instituce, aby prezentovaly odborné a široké veřejnosti pokrok ve vědeckých poznatcích
• pro mezinárodní partnery, společnosti a nadace, aby zviditelnily svá úsilí a posílily iniciativy, které již přinesly úspěch v boji proti malárii.

Tisková zpráva Kancelář WHO v ČR