PlíceMezinárodní tým vědců vytvořil počítačový program, který dokáže odhadnout, kolik nebezpečných látek vdechne člověk během dne. Software zohledňuje míru znečištění ovzduší v jednotlivých částech města, kvalitu vzduchu v bytě či kanceláři. Počítačový program by v budoucnu mohl například pomoci při rozhodování, kde vybudovat továrnu. V rámci projektu, do něhož se zapojili i čeští vědci, se zjistilo, že v pokoji či v kanceláři máme v průměru 60 procent nebezpečných částic v porovnání s venkovním prostředím. Ukázalo se například, že po zapálení cigarety vzroste vnitřní koncentrace aerosolů na několikanásobek té venkovní. Dále se prokázalo, že nejvíce zdraví škodlivých látek uvízne v plicích muže, který jede do práce na kole po hlavní ulici. red

Vademecum zdraví Zima 2005