ObezitaV České republice přibývá lidí, kteří mají problémy s nadváhou a obezitou. Podle posledního průzkumu nadváha trápí značnou část dospělé populace. Obezita, coby vyšší a zdraví škodlivější stupeň nadměrné hmotnosti, trápí dokonce zhruba již každého pátého Čecha.

Nadváha zatěžuje organismus
Odborníci, kteří se této problematice věnují, o obezitě hovoří jako o epidemii nového tisíciletí a varují, že nadbytečná kila mohou odstartovat závažné zdravotní problémy.
S rostoucí váhou se zvyšuje i zdravotní zátěž pro celý organizmus. Dlouhodobá nadváha a především obezita vede při delším trvání k nevratnému poškození zdraví. Cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, ateroskleróza, bolesti zad, artróza kolenních kloubů jsou základními přidruženými onemocněními. Z nich především však riziko infarktu a mozkové mrtvice, jako pozdní projev aterosklerózy, pak je jednou z nejčastějších příčin úmrtí u těchto lidí. To je jen neúplný výčet části nemocí, za kterými velmi často stojí právě nadváha
a obezita. Lidé s nadbytečnými kily rovněž častěji trpí depresemi a mají dokonce i vyšší výskyt některých nádorů.

Nepodceňujte přebytečná kila
Problematika nadváhy a obezity by se rozhodně neměla podceňovat. Řada lidí si totiž bohužel neuvědomuje zmíněnou a zcela prokázanou skutečnost, že s růstem tělesné hmotnosti se zvyšuje náchylnost k řadě onemocnění.
Zdravotní rizika stoupají již od hodnot tzv. body mass indexu (BMI) 25. Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi tělesnou výškou a váhou. Vlastní hmotnost v kilogramech dělíme výškou v metrech umocněnou na druhou: BMI se tedy rovná hmotnosti (v kilogramech) vydělené výškou (v metrech2).
Rizika řady onemocnění, která mají vztah k obezitě, včetně cukrovky, pak dále ostře stoupají od hodnoty 27 až 30. Obezita 3. stupně, tedy ukazatel BMI nad 40, je kvalifikována jako závažné onemocnění, kdy se tito pacienti často nedožijí šedesáti let.
Poslední výzkum Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v rámci projektu Žij zdravě v roce 2008 mimo jiné odhalil, že obézní lidé jsou častěji postiženi hypertenzí, téměř třikrát častěji trpí cukrovkou a častěji pociťují deprese a pocity beznaděje a úzkosti.
Z dalších výzkumů vyplývá, že obézní občané mají ve srovnání s lidmi s normální hmotností více než o 50 % vyšší riziko úmrtí převážně na kardiovaskulární onemocnění, téměř dvakrát vyšší riziko vzniku karcinomu dělohy, sedmkrát vyšší riziko vzniku cukrovky. Tento ukazatel pak ještě dramaticky stoupá u osob s BMI nad 35. Mladí muži s obezitou vyšších stupňů mají dvanáctkrát větší riziko úmrtí, než jejich vrstevníci s normální váhou. Obézní lidé vykazují v průměru též dvakrát delší dobu pracovní neschopnost pro nemoc a dvojnásobně častější invaliditu.
Obecně rozšířený názor, že obézní lidé jsou spokojení, většinou neplatí. Dokonce se prokázalo, že snáze se lidé vyrovnají s rostoucím věkem než hmotností.
Například dětem přináší obezita řadu psychických problémů. Redukce tělesné hmotnosti může obézním pacientům s metabolickými a oběhovými potížemi pomoci snížit potřebné dávky léků a výrazně prodloužit délku jejich života. Každý shozený kilogram snižuje i riziko vzniku komplikací plynoucích z aterosklerotických změn cév.

Kde je příčina?
Obezita vzniká nepoměrem mezi příjmem a výdejem energie, tedy nedodržováním rovnice zdravého života, která říká: méně jíst a více se hýbat. Nadváha a obezita se stávají v celém vyspělém světě jedním z největších socioekonomických problémů. Náklady spojené s její léčbou i léčbou zdravotních komplikací způsobených přebytečnými kily však zatím bohužel spíše narůstají.
Odhaduje se, že na světě trpí nadváhou zhruba 1,6 miliardy lidí starších patnácti let, z toho 400 milionů lidí trpí obezitou. Prognózy říkají, že v roce 2015 by mohlo být na světě 2,3 miliardy dospělých s nadváhou a více než 700 milionů lidí trpících obezitou. Alarmující je, že se s nadváhou potýká až dvacet milionů dětí starších pěti let.
Je rozhodně rozumnější se zamyslet nad uvedenými čísly dříve, než se stačíte zařadit do této neutěšené statistiky. Nejdůležitější je přístup rodičů, protože prevence od dětství je vždy jednodušší než nákladné hubnoucí kůry v dospělosti.

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK

Vademecum zdraví Podzim/Zima 2010